הודעות דוברות הלשכה

טקס הסמכה - דצמבר 2008 - דבריו של יו"ר ועד מחוז ירושלים

12.19.2008

עו"ד אשר אקסלרד, יו"ר ועד מחוז ירושלים של לשכת עורכי הדין

"הדבקות בערכי אנוש חיוביים היא נכס הכרחי להבטחת הצלחתכם המקצועית. קיצורי דרך בלתי ראויים, תחכום מיותר ותחבולנות בלתי הגונה, יוליכו אולי להצלחה קצרת טווח, אולם בטווח הבינוני והארוך יגרמו למפח נפש ולהכתמת שמו הטוב של עורך הדין".

מוסמכים ובני משפחה יקרים,

 

קבלו את איחולי למזל טוב ולהצלחה בשם ועד המחוז ובשם כל חברי מחוז ירושלים. היום הזה אתם מצטרפים למשפחה מאוחדת ואמיצה של המסייעים בשמירה על הדין, הסדר והמשטר בחברה היקרה לנו כל כך.

 

עריכת הדין איננה רק עיסוק שבצידו פרנסה ומטה לחם. זהו עיסוק שתכליתו עזרה ללקוח הפונה עליך, לשיפור מצבו בנושאים שבהם מתבקשת עזרתך המקצועית. עיסוק זה מקפל בחובו יעוד חברתי ושליחות ציבורית, והערכים שבבסיסו הינם נכונות לעזור לזולת תוך שימוש בכלים המקצועיים שרכשת.

 

לבני המשפחה החוגגים עמכם היום מקום מיוחד ונכבד בהסמכתכם. שנים רבות וקשות חלפו עד להכשרתכם לעיסוק בעריכת הדין. במהלך שנים אלה סיימתים את לימודי התואר, למדתם לעשות שימוש מושכל בלימודי יסודות המשפט, תורת המשפט, הדין המהותי והדין הפרוצדורלי. בתקופת ההתמחות אומנתם ליישם את שלמדתם, כדי לתרגם את הכלים האקדמיים שברשותכם לחיי המעשה, בבתי המשפט ואל מול הלקוח.

 

כל אלה אינם מגלמים אלא חלק קטן בלבד מתוך מכלול התכונות הנדרשות לעריכת דין נכונה וטובה. בצד הכלים שרכשתם, נדרשים מכם שכל ישר, יחסי אנוש טובים, יושרה והגינות בהליכותיכם. את כל אלה לא ניתן לרכוש בלימודי האקדמיה, וגם לא במהלך ההתמחות.

 

אלה הן תכונות אנוש אותן ניתן לרכוש רק בסביבה האנושית הערכית שבה צמחתם, ומכאן החלק החשוב שיש לבני משפחתכם הנוכחים כאן עמכם - הוריכם ובני זוגכם החוגגים עימנו היום. בזכותם ובשיתופם אימצתם אל חיקכם ערכים ומידות שהן כה חשובות להצלחתכם במקצוע.

 

הדבקות בערכי אנוש חיוביים היא נכס הכרחי להבטחת הצלחתכם המקצועית. קיצורי דרך בלתי ראויים, תחכום מיותר ותחבולנות בלתי הגונה, יוליכו אולי להצלחה קצרת טווח, אולם בטווח הבינוני והארוך יגרמו למפח נפש ולהכתמת שמו הטוב של עורך הדין.

 

לאחרונה הזדמנה לידי רשימה מפרי עטו של אברהם לינקולן, נשיאה של ארצות הברית באמצע המאה התשע-עשרה. אברהם לינקולן, לא זו בלבד שהיה נשיא גדול לאומתו, כפה עלה אחדות והוליך אותה לביטול העבדות, אלא מעבר לכך - נסיונו בעריכת דין הביא אותו לפרט עצות מועילות לעורכי הדין שפעלו בזמנו.

 

עצותיו של לינקולן לעורכי הדין מועילות ומעניינות אף היום. מתוך אלה, מודגשת העצה הבאה:

 

"היה נחוש בדעתך להיות ישר בכל מקרה. ואם להערכתך לא תוכל להיות עורך דין ישר, היה נחוש בדעתך להיות ישר-דרך גם בלי להיות עורך דין".

 

כל המוסיף גורע. השמירה על ערך בסיסי זה היא המייחדת את עורך הדין הטוב אל מול מי שאינו כזה.

 

ועד מחוז ירושלים מקבל את חבריו החדשים במאור פנים. אתם מוזמנים לפעילות בשורותינו - בפעילות חברתית, בפעילות תרבות, בפעילויות רווחה ואתם מוזמנים לקחת חלק פעיל בועדות השונות הפועלות בחסות ועד המחוז. פעילי ועד המחוז ואני בראשם עומדים לרשותכם לכל שאלה, בעיה או סיוע נצרך, ונשמח לכל פניה. לרשותכם עומדים מתקנים רבים לסיוע, בבניין הלשכה, בחדרי הלשכה שבבתי המשפט, ובספריה העשירה העומדת לרשותכם.

 

אני שב ומברך אתכם ואת בני משפחותיכם, ומאחל לכם שוב מזל והצלחה בכל אשר תפנו, בתקוה שתשכילו למצוא סיפוק ורווחה בעיסוק אליו אתם מצטרפים היום.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון