הודעות דוברות הלשכה

ראש לשכת עורכי הדין: "על אוניברסיטת תל אביב להימנע מלהתערב בפעילותה של קליניקה למשפט וחברה למימוש זכויות עובדים"

11.12.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, השוהה בחו"ל בייצוג הלשכה, אמר את הדברים בעקבות הפרסומים בדבר דרישתה של אוניברסיטת תל אביב מהקליניקה למשפט וחברה בפקולטה למשפטים, שתפסיק לייצג עובדים שהתאגדו בגן המדע, הפועל במסגרת מכון וייצמן, ועובדים מהאוניברסיטה הפתוחה.

לדברי ראש הלשכה, הדרישה מקליניקה משפטית לקידום זכויות אדם וזכויות חברתיות להפסיק את הייצוג על ידי עורכי דין של הקליניקה מהווה פגיעה במהות פעילותה של הקליניקה המשפטית וביחסי עורכי דין עם לקוחותיהם. "הקליניקות המשפטיות הוקמו במטרה לקדם זכויות אדם וזכויות חברתיות, ואין זה ראוי שהאוניברסיטה, שבמסגרתה מתנהלת פעילותה המבורכת של הקליניקה, תורה לה להפסיק את פעילותה בייצוג עובדים, ותפגע אגב כך בחופש ההתארגנות של עובדים".

 

ראש הלשכה הוסיף, כי הוא קורא להנהלת אוניברסיטת תל אביב לחזור בה מדרישתה מהקליניקה למשפט וחברה להפסיק לייצג עובדים, וכן להימנע מלהתערב בפעילותן החשובה והחיונית למען זכויות אדם של הקליניקות המשפטיות.

 

יו"ר ועדת האתיקה הארצית של הלשכה, עו"ד דרור ארד-אילון, הדגיש במכתבו לרקטור אוניברסיטת תל אביב, פרופ' דן לויתן, בענין זה, כי "חוק לשכת עורכי הדין קובע, כי תחום הייצוג משפטי ייוחד לעורכי דין. כך, כל מי שעוסק בייצוג משפטי – ובכלל זה בקבלת לקוחות, בייצוגם ובהפסקת ייצוגם – כפוף לכללי האתיקה המקצועית. ראש וראשון לכללים אלה הוא החובה לפעול בנאמנות ללקוח. כך בקבלתו לייצוג, כך במהלך הייצוג, וכך גם בהפסקת ייצוג. כך, יש להגן על שיקול הדעת המקצועי של עורך הדין מפני כל התערבות זרה, קרי התערבות שאינה מכוח חובתו של עורך הדין ללקוחו ולבית המשפט".

 

"נראה שהתערבותה של הנהלת אוניברסיטה בהחלטות המקצועיות של קליניקה משפטית המתנהלת במסגרתה הן בבחינת התערבות זרה כזו, שכאמור אסורה בתכלית האיסור. לעורך הדין המייצג במסגרת הקליניקה אסור לפעול שלא מתוך נאמנות ללקוח, גם אם האוניברסיטה (שהיא נותן המסגרת, השם והמימון) מחייבת אותו לעשות כן. ציות להוראה מטעם האוניברסיטה בתחום הייצוג בניגוד לחובה המקצועית הוא עבירה אתית לכאורה", ציין עו"ד ארד-איילון.

 

"הדבר דומה להתערבות בקליניקה רפואית המתנהלת באוניברסיטה, הוסיף עו"ד ארד-איילון. האם יעלה על הדעת שמנהל בכיר ככל שיהיה, יוכל להתערב בשאלת מתן הטיפול לחולה בקליניקה רפואית אוניברסיטאית?! האם תסכים שהרקטור של אוניברסיטה כלשהי יורה להפסיק טיפול רפואי שכבר נמצא בעיצומו מטעמים של מדיניות כלכלית, אידיאולוגית או קולגיאלית של הנהלת האוניברסיטה?!".

 

עוד אמר, "המקרה שלפנינו גזור כמעט כשאלה לבחינה באתיקה מקצועית. התלמידים ישאלו, האם מותר לרקטור אוניברסיטה להורות על הפסקת ייצוג של לקוח רק בשל כך שאותו לקוח פועל נגד אוניברסיטה אחרת (או אותה אוניברסיטה ממש, או תורם, או איש סגל וכיו"ב)? והתשובה החד משמעית היא: לא ולא. לכאורה, אוניברסיטה המורה כך פוגעת בהוראה בדבר ייחוד המקצוע, ועורך הדין הנענה לכך חורג מחובת הנאמנות שלו ללקוחו. התערבות כזו עלולה להיות שלא כדין".

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון