הודעות דוברות הלשכה

שופט בית המשפט העליון, יורם דנציגר, נאם בטקס לפתיחת שנת המשפט תשס"ט בוועד מחוז חיפה של לשכת עורכי הדין

12.7.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

יו"ר ועד מחוז חיפה של הלשכה, עו"ד רחל בן ארי: "במסגרת המאבק נגד הצפת המקצוע אציע להעמיד את הדרישות האקדמיות לתחילת התמחות - על תואר שני".

הדברים נאמרו בטקס לפתיחת שנת המשפט תשס"ט והענקת אות יקיר המחוז, שערך ביום 30.11.08 ועד מחוז חיפה של לשכת עורכי הדין בראשות עו"ד רחל בן ארי בהשתתפות שופטים ועורכי דין.

 

שופט בית המשפט העליון, יורם דנציגר: "לא ניתן להשלים עם מצב שבו גם לאחר שחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו קבע כי אין פוגעים בקניינו של אדם אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש, עדיין נוטים לפרש את חוקי ההפקעה באופן שמתיר פגיעה בזכות הקניין".

 

שופט בית המשפט העליון הרצה בנושא "חשיבות הרפורמה בדיני הפקעת מקרקעין". לדבריו, "מדי שנה מתבצעות בישראל מאות הפקעות מכוחם של מעשי חקיקה שלא תוקנו או שכמעט ולא תוקנו מאז חקיקתם. יש הטוענים שהסיבה לכך נעוצה בכך שרשויות ההפקעה אינן רוצות שסמכויות ההפקעה ושיקול הדעת הרחבים ביותר המוקנים להן בחוקים אלו יוגבלו על ידי בית המשפט העליון, לאורו של חוק היסוד לכשיונחו לפיתחו תיקונים לחוקי ההפקעה.

 

על הפגיעות החמורות של דברי החקיקה הנ"ל בזכות הקניין ניתן למנות דוגמאות רבות, למשל בפקודת הקרקעות- שר האוצר מוסמך להפקיע, ורק לאחר ההפקעה לפעול להתאמת התכנון ליעד ציבורי. וכן, בחוק התכנון והבניה - החוק מקנה לוועדה מקומית לתכנון ולבניה סמכות להפקיע שטח בשיעור של עד 40% מהמקרקעין ללא תשלום פיצויים, ואין הוא מחייב את הרשות המפקיעה לשלם את הפיצויים קודם לתפיסת המקרקעין. בדקתי את פסקי הדין שניתנו מאז נכנס חוק היסוד לתוקפו, ומצאתי, כי רק במקרים ספורים הורו בתי המשפט על ביטול הפקעה.

 

לפני כ-5 חודשים היתה לי הזכות לכתוב את חוות הדעת המרכזית בעע"מ 1369/06 הלביץ נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה חדרה, בה בוטלה ההפקעה. באותו מקרה דובר בהפקעת שליש מחלקותיהם של בני הזוג הלביץ ובני הזוג עמית ללא פיצויים. על דעת כל חברי ההרכב מצאנו, כי משך הזמן שחלף מאז ההפקעה (כ-19 שנים), מחדלי התכנון והביצוע המתמשכים של הרשות הציבורית במימוש מטרת ההפקעה והעדר תכנון ממשי של השטח למטרה ציבורית, כל אלה מצביעים על פקיעתה של המטרה הציבורית שלשמה נעשתה ההפקעה. פסקנו, כי אין די בהכרזות מילוליות ערטילאיות על כוונה לנצל את השטח בעתיד למטרה ציבורית, וכאשר ניטל הטעם הציבורי האמיתי מהפקעת הקנין הפרטי על ידי הרשות הציבורית, מתערער הבסיס המשפטי-חוקתי להמשך הלקיחה, ועל הרשות להחזיר את הקרקע לבעליה. אם יהיה הדבר תלוי בי, פסק דין זה אינו רק בבחינת "איתות" לרשויות המפקיעות, אלא יש בו משום אמירה מפורשת, לפיה אין בכוונת בית המשפט העליון להשלים עם חוסר מעש, שיהוי ואזלת יד של הרשות הציבורית, ובפרט כזו מפקיעה את קניינו של הפרט, מבלי לשלם עבורו פיצוי כלשהו".

 

יו"ר ועד מחוז חיפה של הלשכה, עו"ד רחל בן ארי, דיברה על רמת המקצוע והתדרדרותו, וציינה, כי "המשבר ברמה האקדמית של המקצוע (לפחות בחלק מבתי הספר למשפטים), באיכות המקצועית ובד בבד בהצפה הכמותית המתחוללת בשנים האחרונות, הביאו את הלשכה להכין תכנית כוללת ונרחבת, שתכליתה לשדרג את הרמה המקצועית של הנכנסים בשערי הלשכה, ובאותה נשימה וכפועל יוצא גם יפחית את הנוהרים אליה. התכנית בהתהוות ומוקדם להציגה, אך כמי שעומדת בראש צוות אקדמיה אני מרשה לעצמי לשתף אתכם כבר עתה, כי אחד הרעיונות המרכזיים בו עוסק הצוות הוא להעמיד את הדרישות האקדמיות לתחילת התמחות על תואר שני. הדבר יחייב הכנת תכניות חדשות ללימודי משפטים – תכניות של כ- 5 שנים בסיומן יוענק התואר LLM, ורק איתו ניתן יהיה להמשיך במסלול ההתמחות וקבלת הרישיון. בכך נלך בעקבות המודל האירופאי".

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, הדגיש את חשיבות היחסים בין עורכי הדין לבתי המשפט, "חשוב לי לבטא את שביעות הרצון המלאה שלנו מהיחסים העכשוויים החמים והמשפחתיים, שעורכי הדין ולשכת עורכי הדין מנהלים למול הנהלת בתי המשפט והשופטים ברחבי הארץ. העומס בבתי המשפט, שמידי פעם יש העוסקים במערכת בהצעות פלסתריות לפיתרונו, לא ייפתר, גם לא במהלכה של השנה החדשה, ללא הצעה מערכתית מקיפה. בהיעדר האפשרות להוסיף כ-300 תקני שיפוט חדשים, הדרך היחידה להתמודד עם בעיה זו הינה להיעזר בעורכי הדין. פרויקט כזה מצוי בשלב גיבושו המשותף עם הנהלת בתי המשפט". ראש הלשכה הדגיש את מחויבות הלשכה להיאבק בנושא הרמה המקצועית, וציין, כי הדרישה לתואר שני לצורך התמחות היא רק רעיון אחד מתוך תכנית כוללת.

 

הערב התקיים במעמד נשיאת בית המשפט המחוזי, השופטת בלהה גלאור, נשיא בתי משפט השלום במחוז חיפה, השופט אהוד רקם, נשיא בית הדין האזורי לעבודה בחיפה, השופט רמי כהן, ושופטת בית המשפט העליון בדימוס, השופטת טובה שטרסברג-כהן.

 

במהלך הערב הוענקו אותות יקירי מחוז חיפה זו השנה השניה לעורכי הדין שמעון איל, יצחק גורי ויריב גונן על פועלם ותרומתם הרבה למקצוע. מקבלי האות נבחרו על ידי ועדת איתור, אשר מונתה בועד מחוז חיפה, בראשות פרקליטת מחוז חיפה, עו"ד לילי בורישנסקי וחברי הועדה, עורכי הדין אניס שקור ורן פינגרר. שופט בית המשפט העליון בדימוס, תיאודור אור, נשא דברים בשבחם של מקבלי האותות.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון