הודעות דוברות הלשכה

המשבר הכלכלי העולמי בהשתלמות דיני עבודה של הלשכה באילת

11.17.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

נשיא בית הדין הארצי לעבודה: "המשבר העולמי אינו רק משבר כלכלי, אלא הוא משבר אדיר של השיטה האמריקאית הקפיטליסטית הבלתי מאוזנת שקיימת שם".

המכון להשתלמות עורכי דין של הלשכה קיים בין התאריכים ה- 6 עד 8 בנובמבר 2008, במלון רויאל ביץ' אילת את השתלמות הנופש הראשונה לשנת תשס"ט. עו"ד ארנה לין ופרופ' גיא מונדלק, מרכזיה האקדמיים של ההשתלמות, הביעו שביעות רצון גבוהה מההשתלמות, שייחודה היה, בין היתר, בבדיקת השילוב והתאימות של דיני העבודה עם תחומי משפט נוספים, כגון דיני החברות, דיני הגנת הפרטיות, זכויות אדם ועוד.

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, התייחס לחידושים ומגמות בדיני עבודה. לדבריו, ביה"ד האזורי לעבודה בירושלים בפרשת ארפי אושרת (מפי השופט אייל אברהמי) חייב את הנהלת בתי המשפט לשלם למתמחים בבימ"ש המחוזי בירושלים תשלום עבור שעות נוספות שעבדו. "במסגרת הדיון בתיק בקש השופט את עמדת הלשכה בסוגיה. הוועד המרכזי אימץ את העמדה, לפיה, ככלל, מתמחה זכאי לקבלת גמול בעד שעות נוספות. הלשכה סברה, כי דינו של המתמחה כדין עובד, על פי החוק. לפיכך, ככלל, חל על מתמחה חוק שעות עבודה ומנוחה לעניין זה ולא החריגים שבחוק". עוד ציין, במאמר מוסגר, כי בסוגיית שעות נוספות לעורכי דין שכירים, אמר ביה"ד הארצי את דברו בשלהי 2007 בערעור בפרשת זיוה כץ, שם הכיר בית הדין באפשרות העקרונית, לפיה יהיו עורכי דין שכירים זכאים, בנסיבות מסוימות, לגמול עבור שעות נוספות, כאשר כל מקרה ייבחן לגופו.

 

בנוסף, הדגיש ראש הלשכה את חשיבות הטלת חובת פנסיה לכל עובד. "החל מיום 1 בינואר 2008 נכנס לתוקף צו הרחבה לביטוח פנסיוני במשק, המחייב על מעביד לבטח את עובדו בביטוח פנסיוני בהתאם למתכונת אשר נקבעה בצו. במשרד האוצר מעריכים, כי לרבע מיליון שכירים בישראל אין ביטוח פנסיה, וכעת עם כניסתו לתוקף של הצו, יהיו אותם שכירים זכאים לקצבת פנסיה (גם אם מדובר בסכום לא גדול) שתסייע בקיומם בעת זקנתם. יחד עם זאת, הוסיף ראש הלשכה, קיים קושי בהיעדר חובת פנסיה לעצמאים, במיוחד לבעלי עסקים קטנים". ראש הלשכה התייחס גם להחלטת השופט מגן אלטוביה להכיר בהוצאות השגחה על ילדים כהוצאה מוכרת, וציין, כי הלשכה בקשה להצטרף כ"ידיד בית משפט", להליך הערעור על פסק הדין, ולהביע עמדה, התומכת בהכרה בהוצאות השגחה על ילדים כהוצאה מוכרת. כמו כן, הזכיר את פסיקת ביה"ד הארצי, לפיה מערכת יחסים המתבססת כולה על יחסי מין מזדמנים בין ממונה לעובדת במסגרת העבודה, גם אם העובדת היא המפתה, מהווה הטרדה מינית, בשל כך שהתלות הכלכלית והמקצועית של עובדת בבעל מרות מחייבת הטלת אחריות אישית מוגברת ומידה מחמירה של זהירות מצד הממונה.

 

ההשתלמות נפתחה בהרצאתו של נשיא בית הדין הארצי לעבודה, השופט סטיב אדלר, בנושא חופש השביתה. הנשיא אדלר סקר את תפקידו של בית הדין בייצוב יחסי העבודה במשק, וסקר חלק מהפסיקות ה"יצירתיות" של בית הדין בתחום דיני השביתה, לרבות בתחום "השביתה הוירטואלית" וכו'. לדברי הנשיא אדלר המשבר העולמי אינו רק משבר כלכלי, אלא הוא משבר אדיר של השיטה האמריקאית הקפיטליסטית הבלתי מאוזנת שקיימת שם. לדבריו, כאשר יש, בין היתר, שיתוף פעולה בין המעסיקים לבין העובדים, שיתוף פעולה בין ארגוני עובדים לארגוני מעבידים, או כאשר יש שליטה משותפת של עובדים יחד עם מעסיקים במקום העבודה, פוחתים הסיכונים של משברים כאלה.

 

ד"ר עלי בוקשפן הציע לקדם סדר יום משפטי חדש ולרענן את התפיסות בנוגע לשאלה הקלאסית העוסקת במקומו ובמעמדו של התאגיד בעידן המודרני ובמקומם ובמעמדם של העובדים בעולם זה.  שינוי קונספטואלי כזה, הקורא לאינטגרציה של דיני החברות עם דיני העבודה ולאימוצם של כלים ומנגנונים חדשים לדיאלוג ולשילוב בין התאגיד ועובדיו, עשוי להתברר כמועיל הן לתכליתם של דיני החברות להשיא רווחים והן לתכליתם של דיני העבודה להגן על העובדים, והוא מתבקש לאור ניצניה של "המהפכה החברתית" שהחלה כבר להתפתח במשפט העסקי, ולאור התמורות בעולם העסקים - אשר עיקרן בא לידי ביטוי בהתעצמותם של התאגידים בעידן המודרני, בשכיחותם של יוזמות וולונטריות בתחום האחריות החברתית-אתית של התאגידים ובמשבר הנוכחי בשוקי ההון העולמיים.

 

עו"ד גדעון הולין ציין, כי פיטורי עובדים נמצאים במסגרת הפררוגטיבה הניהולית של החברה. לדעתו, אין זה סביר, כי בית הדין יתערב בשיקולי הניהול של החברה ותחת המבחנים של "סבירות" ו"מידתיות" יבדוק אם פיטורין היו הדרך הראויה או שמא היה על ההנהלה לנקוט בדרך אחרת, כגון צמצום בהיקף המשרות או קיצוץ אופקי בשכר.

 

עו"ד מנחם חכמון סיפר, כי במקרים רבים וועד העובדים נמצא במצב של ניגוד עניינים מובנה, ולכן הגיע הזמן לבחון חקיקה בנושא וועד העובדים, שתסדיר שאלות שונות, למשל בנושא הזכאות לבחור ולהבחר לוועד עובדים.

 

במושב בנושא הפרטיות בעבודה, בהנחייתו של ד"ר מיכאל בירנהק, ובהשתתפותם של השופטת (בדימוס) דליה דורנר, עו"ד נחום פינברג ועו"ד שי תקן מההסתדרות, אמרה השופטת דורנר, כי מדובר בהתנגשות בין האינטרס של העובד להגנה על פרטיותו מול האינטרס של המעביד להגנה על קניינו, וכי יש לקיים איזון אופקי ביניהן, באופן ששתי הזכויות צריכות לסגת מעט זו מול זו. לדבריה, אין דומה פרטיות ב"ד' אמותיו" של אדם לפרטיות במקום העבודה או לפרטיות בכלי (מחשב, טלפון וכד') שהמעביד מעמיד לרשות העובד לצורך עבודתו. אם המטרה של הבדיקה שנעשית ע"י המעביד היא לצורך בדיקה שהעובד אכן משתמש בכלי שהועמד לרשותו לצרכי עבודתו באופן סביר, הרי שהבדיקה הינה לגיטימית.

 

מושב נוסף עסק בנושא האמצעים החלופיים להסכמים קיבוציים. פרופ' גיא מונדלק עמד על ההבדלים בין ארגוני עובדים לארגוני זכויות בהיבטים של מטרות, כלים וכו'. עו"ד ארנה לין הרצתה בנושא וועדי פעולה, הפועלים במקום שאינו מוסדר בהסכמים קיבוציים וד"ר איסי רוזן-צבי הרצה בנושא תובענות ייצוגיות המוגשות ע"י עובדים.

 

אחד הנושאים המעניינים שהעסיקו את המשתתפים בהשתלמות היה מושב בנושא האפליה בעבודה. השופטת ורדה וירט ליבנה הרצתה בנושא היחס בין חוק שוויון הזדמנויות בעבודה לבין חקיקת שוויון אחרת, כגון חוק עבודת נשים. ד"ר יופי תירוש דנה בנושא עילות שלא צויינו בחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, כגון עילת "מידות הגוף" או "המשקל". עו"ד ציונה קניג יאיר, נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה, פרטה את המשימות והאתגרים הגדולים העומדים בפני הנציבות.

 

עוד הרצו בהשתלמות עו"ד אורלי ג'רבי בנושא ניוד עובדים ועו"ד קליה קליין, שסיפרה על כל מה שצריך לדעת בנושא האופציות לעובדים.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון