הודעות דוברות הלשכה

ניצחון ללשכת עורכי הדין!

11.22.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר הסכם שבו התחייבה חברת הביטוח איילון לא לעשות שימוש במאגר המידע של הלשכה באינטרנט ולא להציג מצג של חסות או המלצה של הלשכה או של מי ממוסדותיה.

לשכת עורכי הדין רושמת היום, 20.11.08, ניצחון במאבקה בעניין ביטוח אחריות מקצועית, משאישר בית המשפט המחוזי בתל אביב הסכם בין הלשכה לחברת הביטוח איילון בהמרצת פתיחה, שהגישה הלשכה נגד חברת איילון. במסגרת ההסכם, שקיבל תוקף של פסק דין, התחייבה חברת הביטוח איילון להעביר לידי הלשכה מידע ביטוחי ונתוני התפתחות תביעות גם ביחס לתקופה שאחרי שחדלה איילון לשמש כמבטח המומלץ של הלשכה. כמו כן, בהסכם קודם, שאושר אף הוא, התחייבה איילון שלא לעשות שימוש במאגר המידע של הלשכה באינטרנט ולא להציג מצג של חסות או המלצה של הלשכה או של מי ממוסדותיה. את הלשכה ייצגו בהליך עוה"ד דוד תדמור ודוד גדעוני (ה"פ 1386/05).

 

בכך בא על סיומו מאבק שניהלה הלשכה נגד חברת הביטוח איילון בשנים האחרונות, במסגרתו הגישה הלשכה בקשה למתן צו האוסר על חברת הביטוח איילון להשתמש במאגר המידע שלה על מנת לשלוח לציבור עורכי הדין הצעות להתקשרות בחוזה ביטוח אחריות מקצועית, וכן לאסור על ועד מחוז ת"א לתת חסות או להמליץ לציבור עוה"ד להתקשר עם איילון בענין זה.

 

על פי ההסכם הראשון, שקיבל תוקף של פסק דין ביום 4.9.08, איילון מתחייבת שלא לעשות כל שימוש שהוא במאגר האינטרנט של הלשכה, וכן מתחייבת שלא להציג מצג כלשהו כאילו הצעה כלשהי להתקשרות לביטוח אחריות מקצועית לעורכי דין מטעמה נעשית בחסות או בהמלצה של הלשכה ו/או של איזה ממוסדות הלשכה, לרבות ועדי המחוזות.

 

בנוסף, במסגרת ההסכמות שאושרו היום, התחייבה איילון להעביר לידי הלשכה מידע ביטוחי ונתוני התפתחות תביעות גם ביחס לתקופה שאחרי שחדלה איילון לשמש כמבטח המומלץ של הלשכה. בהסכם נאמר, כי "איילון תעביר את המידע והנתונים כשהם מעודכנים נכון ליום 30.9.08, וזאת בהתייחס לכל אחת מהשנים, שבהן היתה איילון המבטח המומלץ של הלשכה, וכשהם כוללים גם מידע ונתונים התפתחות אותן התביעות בהתייחס לתקופה שלאחר שאיילון חדלה לשמש מבטח מומלץ כאמור.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון