הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין לשר המשפטים: "להסדיר לאלתר את יישום דו"ח המסקנות בעניין מינוי בעלי תפקידים בשכר על ידי בתי המשפט - בתקנות"

11.20.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

לשכת עורכי הדין קוראת למשרד המשפטים ליישם לאלתר את דו"ח הועדה לגיבוש נהלים מסודרים למינויים של בעלי תפקידים בשכר על ידי בתי המשפט, בראשות נציבת תלונות הציבור על שופטים הפורשת, השופטת בדימוס טובה שטרסברג-כהן. זאת, על מנת להביא לשינוי שירחיב את השקיפות ואת מתן ההזדמנות לטובת המתדיינים בבתי המשפט, המתמנים הפוטנציאליים והמערכת המשפטית בישראל.

בעניין זה קוראת הלשכה לשר המשפטים להסדיר את יישום מסקנות דו"ח הועדה בתקנות.

 

הנושא הועלה על ידי ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, בין היתר, בעקבות פרשות שעלו בכותרות בעניין מינויים לא תקינים של עורכי דין כבעלי תפקיד מטעם בית המשפט. ראש הלשכה הדגיש בפגישותיו בעניין עם ראשי המערכת, כי משך שנים הוא צופה בדאגה במינוי בעלי תפקידים מומחים שונים על ידי בתי המשפט, וכי המדינה משלמת שכר רב מאוד למגזר הפרטי מידי שנה, כאשר המינויים נעשים על פי מצפונו והגיונו של כל שופט, ללא נהלים ברורים.

 

לשכת עורכי הדין, שיזמה כאמור את השיח הציבורי בדבר הצורך בגיבוש נהלים להסדרת הנושא, מברכת על דו"ח הועדה, שבחנה את הנושא, ומאמצת את מסקנותיו.

 

דו"ח מסקנות הועדה, שפורסם לאחרונה, משקף שינוי ומהפכה בתחום, שינוי לפיו ייווצרו רשימות רחבות של מומחים בתחומים שונים, התהליך כולו יהיה שקוף, המידע הארצי יהיה פרוס והשופטים יונחו לבחירה מושכלת, אשר תרענן את המערכת ותאפשר לאלפים של עורכי דין, שופטים בדימוס ומומחים שונים, ליטול חלק שווה בעשייה.

 

נציג הלשכה בועדת העל המסייעת ליחידה בהנהלת בתי המשפט יהיה עו"ד צבי פירון. הצוות, שיערוך ויפקח על רשימות עורכי הדין, שתוצאנה בפני בתי המשפט בתחומי המומחיות השונים ויקבע את המומחיות, ימונה ע"י הועד המרכזי של הלשכה וימנה 7-11 חברים: יו"ר – שופט בדימוס של בית המשפט העליון או נשיא בדימוס של בית המשפט המחוזי, וחברים אב בית הדין המשמעתי, יו"ר ועדת האתיקה הארצית, יו"ר מכון להשתלמות של הלשכה, 3 – 7 חברים שימונו ע"י הועד המרכזי, ובלבד שאינם מכהנים ולא כיהנו במהלך השנתיים שקדמו למינויים כנבחרי ציבור לתפקיד כלשהו במסגרת מוסדות הלשכה, וכן שיהיו מנועים בעת כהונתם בוועדה מלהגיש את מועמדותם להיכלל ברשימת בעלי התפקידים של היחידה בהנהלת בתי המשפט.

 

בכוונת ראש לשכת עורכי הדין לפנות לאלתר לשר המשפטים, ולבקשו ליישם את הדו"ח בהתאם להמלצותיו ובהמשך להחלטת הועד המרכזי.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון