מאמרים וכתבות

זכותו של הבנק; טעות בערבות בנקאית

גיליונות 111, 112 של עיתון פקס לענייני בנקאות.
אף אם שולמו תשלומי משכנתא מחשבון בנק משותף של בני הזוג, לא ניתן לקבוע כי הבנק ידע או חשד כי הדירה שייכת בפועל לשני בני הזוג. משכך, זכותו של הבנק גוברת ממילא על זכותה של המערערת.
 
גיליון 111 
 
תביעה כנגד בנק אשר בבסיסה טעות שנפלה בערבות בנקאית, שהוצאה על ידי הבנק לצורך הגשה למכרז; טעות אשר הביאה לפסילת הצעתה של התובעת במכרז.
 
גיליון 112 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון