הודעות דוברות הלשכה

ראש לשכת עורכי הדין ליועץ המשפטי לממשלה: "נדרשת עמדתך בסוגיית מינוי שופטים לאור הבחירות שיתקיימו בפברואר 2009"

11.16.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, פנה ליועץ המשפטי לממשלה ביום 10.11.08 בבקשה, שיביע עמדתו באשר לסוגיית מינוי שופטים לאור ההליכה לבחירות כלליות בחודש פברואר 2009.

במכתבו ליועץ ציין ראש הלשכה, כי "הוועדה לבחירת שופטים עמדה להתכנס השבוע, ביום 6 בנובמבר 2008, לצורך בחירת שופטים לבתי משפט השלום והמחוזי. ביום 22 בספטמבר 2008 נתכנסה הוועדה לבחירת שופטים במטרה לבחור שופטים לבית המשפט העליון. הישיבה נערכה לאחר התפטרותו של ראש הממשלה, אהוד אולמרט, לאחר מועד הפריימריז במפלגת "קדימה" בהם נבחרה מ"מ ראש הממשלה, הגב' ציפי לבני, לראשות המפלגה, וכאשר הייתה ציפייה שנשיא המדינה יטיל עליה לנסות ולהרכיב ממשלה, כפי שאכן אירע לאחר מכן. בישיבה זו, שבחלקה נכח היועץ, הוא הביע את עמדתו, כי באותה עת, ולנוכח הנסיבות דאז, לא הייתה מניעה לבחור שופטים לבית המשפט העליון. בסופו של דבר, למרות דעתם הדומה של 6 מבין חברי הוועדה, לא ניהלה הוועדה הליך בחירה בשל התנגדותם לכך של שופטי בית המשפט העליון, החברים בוועדה".

 

ראש הלשכה הוסיף, כי "בינתיים הודיעה הגב' לבני לנשיא המדינה, כי אין בדעתה להרכיב ממשלה, ולפיכך נקבע מועד לבחירות כלליות ליום 10 בפברואר 2009. עמדתו של יו"ר הוועדה לבחירת שופטים, שר המשפטים פרופ' דניאל פרידמן, לא השתנתה גם לנוכח המצב הפוליטי החדש, והוא התכוון לזמן כאמור את חברי הוועדה לישיבה, שתוכננה זמן רב מראש. לקראת ישיבה זו הובעו עמדות חברי הוועדה, ואף מצאו את ביטויים הציבורי והתקשורתי. בין היתר, התקבלה בימים האחרונים חלופת מכתבים בין נשיאת בית המשפט העליון לשר המשפטים, שבה נטלו חלק באופן חריג גם שופטי בית המשפט העליון האחרים החברים בוועדה".

 

לדברי ראש הלשכה, "לנוכח החרפתה של המחלוקת, ובשל כך שבמהלכה קיימת התייחסות גם לעמדתך שבוטאה בישיבה הקודמת, דומני שיש חשיבות להבעת עמדתך בסוגיה גם בעת הנוכחית. אני סבור, שעמדה מעודכנת כזו חיונית, כדי לשפוך אור על המצב המשפטי הנוכחי ואולי אף על מנת להרגיע, ככל שיש צורך בכך, את ביטויי המחלוקת ואת השפעותיה הישירות והנילוות על המערכת המשפטית".

 

בתגובה לפנייתו, ציין היועץ מזוז, כי אכן בשעתו, ביום 22.9.08, הציג עמדה בפני הועדה לבחירת שופטים, לפיה אין מניעה משפטית לבחירת שופטים על ידי הועדה. "בינתיים חלפו כ-6 שבועות, וחלו שינויים מסוימים בנסיבות הנורמטיביות הרלבנטיות. עם זאת, לקראת ישיבת הועדה שנועדה ל-6 בנובמבר, לא נתבקשתי על ידי שר המשפטים לחוות דעתי בנושא, וכידוע, השר גם הודיע, כי אינו מתכוון, בנסיבות שנוצרו, לכנס את הועדה לבחירת שופטים. על רקע מכלול הנסיבות לא מצאתי לנכון לנקוט כעת עמדה בסוגיה הנדונה".

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון