הודעות דוברות הלשכה

נשיאת בית המשפט העליון בטקס 60 שנות שפיטה בישראל: "הכבוד, שהרשות המבצעת חייבת בו כלפי המערכת השיפוטית, הולך ומתערער"

11.16.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

ראש לשכת עורכי הדין: "אני קורא לכל מי שייבחר לכהן בממשלה החדשה לפעול לחיזוק מעמדו של בית המשפט העליון ולקידום עצמאותה של הרשות השיפוטית".

דברים אלה נאמרו בטקס חגיגי לציון 60 שנות שפיטה בישראל, שנערך ביום 11.11.08 בבית המשפט העליון, בהשתתפות צמרת המשפט בישראל, יו"ר הכנסת, נשיאי בית המשפט העליון בדימוס, שר המשפטים, היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה, שופטים ועורכי דין.

 

לדברי ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, "60 שנות שיפוט הן גם, בצנעה, 60 שנות עריכת דין. אמנם, היום הוא יום חגם של השופטים, אולם מהיכן צמחה לה השפיטה, ובעיקר השופטות והשופטים, אם לא מעריכת הדין? אני ניצב כאן לפניכם בשמם של כארבעים ושניים אלף עורכות ועורכי דין בישראל, ולצערי הרב היד עוד נטויה ונטויה, על מנת לומר לכם אחינו ואחיותינו השופטות והשופטים - כל עוד תמשיכו כבעבר לעסוק במלאכת השפיטה באמונה, בחריצות ובהגינות, כל עוד תמשיכו כבעבר להגן על זכויות האדם ועל עקרונות היסוד, כל עוד תמשיכו כבעבר לשמור על שלטון החוק ועל טוהר המידות הציבורי, כל עוד תמשיכו כבעבר לשבת בתוך עמכם, אנחנו כולנו אתכם ומאחוריכם. לא בשבילכם ולא בשבילנו. אלא, למען הציבור בישראל והחברה הישראלית". ראש הלשכה קרא "לכל מי שייבחר לכהן בממשלה החדשה, לפעול לפיתוח מעמדה של הרשות השופטת, לחיזוק מעמדו של בית המשפט העליון, להגברת אמון הציבור במערכת השפיטה ולקידום עצמאותה של הרשות השיפוטית".

 

נשיא בית המשפט העליון בדימוס, השופט אהרן ברק, ציין, כי "בית המשפט – ובראשו בית המשפט הגבוה לצדק – שמר בקפדנות על הרשות המבצעת שלא תפעל בניגוד לדין. הוא עשה כן לא כדי לרכוש עוצמה לעצמו. הוא עשה כן כדי לשמור על טוהר השלטון ועל חירויות הפרט. בית המשפט הגבוה לצדק הפך למעוז לזכויות הפרט. כך הוא ראה את עצמו; כך ראתה אותו החברה הישראלית; כך ראו אותו רשויות השלטון עצמן. לשם כך נקבעו הלכות ליברליות בענייני שפיטות ומעמד. המטרה שעמדה ביסוד כל אלה היא שמירה על זכויות הפרט כנגד השלטון, ושמירה על טוהר המידות בשלטון. לא פעם "הפריעה" הפסיקה ליעילות השלטונית. אך מטרתן של הלכות אלה אינה היעילות אלא החירות".

 

נשיאת בית המשפט העליון, השופטת דורית ביניש, התייחסה לטענה השבה ונשמעת לאחרונה כאילו הממשלה אינה יכולה לפעול, וידיה כבולות בגלל הביקורת השיפוטית, וציינה, כי טענה זו חסרת בסיס. "בהפעילו ביקורת שיפוטית, אין בית המשפט הגבוה לצדק פולש לתחומיה של הרשות המבצעת. יש לזכור כי כל רשות פועלת בתחומה כשנקודת המוצא לפעילותה שונה על פי הפונקציה שהיא ממלאה. הרשות השופטת אינה מכריעה בסכסוכים הבאים בפניה על פי אמות מידה פוליטיות גם כאשר לתוצאות השפיטה יש השפעה והשלכות בזירה הפוליטית".

 

הנשיאה ביניש הוסיפה, כי "בתקופה האחרונה גובר החשש, כי האיזון הנדרש בין הרשויות והכבוד שהרשות המבצעת חייבת בו כלפי המערכת השיפוטית הולך ומתערער. עיקר הקושי אינו בביקורת לגיטימית אלא בדרך הפעולה שננקטה, דרך שלא הכרנו כמותה במערכת היחסים שבין הרשות המבצעת לרשות השופטת. התערערו כאן מוסכמות קונסטיטוציוניות שפותחו במשך 60 שנה; המציאות החדשה המחישה את הסכנה הטמונה בכך שמערכת השיפוט הנהנית מעצמאות ואי תלות בעבודתה השיפוטית אינה עצמאית מבחינה מוסדית-מינהלית. התלות ברשות המבצעת, בתקציבים, אי היכולת לנהל את המערכת בשיתוף פעולה בין הרשויות, כפי שמתחייב מהחקיקה הקיימת ומהמסורת הנוהגת מאז ראשית המדינה, העמידה בפנינו בצורה חד משמעית את הצורך בעצמאות הניהולית של מערכת השפיטה, כדי שלא תיפגע בעתיד גם העצמאות השיפוטית המהותית עקב תלותה בגורמים פוליטיים".

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון