הודעות דוברות הלשכה

הישג ללשכה במסגרת אישור התיקון לחוק הבוררות בכנסת

11.11.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

סעיף 29ב, שהוסף לחוק, מאפשר לצדדים לבוררות, אשר התנו כי הבורר יפסוק בהתאם לדין, לערער ברשות לבית המשפט, אם נפלה בפסק הבורר טעות יסודית, שיש בה כדי לגרום לעיוות דין. הערעור יישמע על ידי שופט אחד, ויחולו עליו ההוראות החלות על ערעור בפני בית משפט.

בשבוע שעבר, (ביום 5.11.2008), עבר בכנסת תיקון מספר 2 לחוק הבוררות. מקורו של התיקון בהצעת חוק פרטית, שהגישו חברי הכנסת עמירה דותן וגדעון סער, בסוף שנת 2006, בעקבות יוזמה של עוה"ד ישראל שמעוני ורונן סטי. הצעת החוק הפרטית נועדה לאפשר לצדדים לבוררות לערער על פסק בוררות בפני בורר או שלושה בוררים (מדרג ערעור פנימי), תוך ויתור על עילות הביטול הקבועות בחוק.

 

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין קבל החלטה שונה מהמתכונת שהוצעה. הלשכה סברה, כי הדרך היחידה להגביר את האמון בבוררות היא לאפשר ערעור גם לבית המשפט, ולא רק לפורום נוסף של בוררות. לפיכך, אם מתקנים את חוק הבוררות, אין להסתפק במדרג ערעור פנימי, אלא יש לאפשר לצדדים לבחור גם במסלול ערעור חיצוני, בפני בית משפט. כמו כן, הלשכה סברה, כי אם תתקבל ההצעה של מדרג ערעור פנימי, אין סיבה לשחרר את פסק הבוררות שבערעור מן הכפיפות לעילות הביטול הקבועות בחוק. לאחר שההצעה עברה בקריאה ראשונה ועברה לועדת חוקה חוק ומשפט, פעלו נציגי הלשכה: פרופ' מוטי מירוני - יו"ר פורום יישוב סכסוכם בדרכים אלטרנטיביות - והשופט בדימוס ישי לויט -יו"ר ועדת הבוררות - לשינוי הנוסח שיובא לקריאה שנייה ושלישית.

 

מאמצי הלשכה נשאו פרי. שתי ההתנגדויות העיקריות של הלשכה התקבלו בועדת חוקה חוק ומשפט ועברו בכנסת. סעיף 29ב, שהוסף לחוק, מאפשר לצדדים לבוררות, אשר התנו, כי הבורר יפסוק בהתאם לדין, לערער ברשות לבית המשפט, אם נפלה בפסק הבורר טעות יסודית, שיש בה כדי לגרום לעיוות דין. הערעור יישמע על ידי שופט אחד, ויחולו עליו ההוראות החלות על ערעור בפני בית משפט. סעיף 21א (ג) (1) מאפשר לצדדים, שבחרו במסלול ערעור בפני בורר (מדרג ערעור פנימי), לבטל את פסק הבוררות שבערעור על בסיס עילות (9) ו- (10) לחוק הבוררות.

 

לאחר קבלת התיקון בכנסת, אמר ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, כי "שוב הוכח כי עבודתה המאומצת והרצינית של לשכת עורכי הדין, כשותפה להליכי חקיקה בכל הרמות, נושאת פרי חשוב, שיש בו כדי לתרום לחיי המשפט בישראל. זוהי גם תעודת בגרות לחברי הכנסת, המייחסים לעמדתה המקצועית של הלשכה בנושאים השונים משנה חשיבות". לגופו של עניין הוסיף, כי "הרחבת אפשרויות הבוררות, כפי שהוצעה על ידי הלשכה, מיועדת להקל על יישוב הסכסוכים בישראל, ולתרום לצמצום העומס הבלתי אפשרי בבתי המשפט".

 

ניתן להניח, כי שינויים אלו יביאו לשינוי בדפוסי השימוש בבוררות. יש בהם כדי להסיר חשש כבד, אשר יצר אצל רבים רתיעה מן השימוש בבוררות, בגלל חוסר האפשרות לתקן שגיאות, שנפלו בפסק הבוררות, על ידי ערכאות ערעור. הציפייה היא שחוק הבוררות, בנוסחו המתוקן, יעודד את בעלי הדין, בכלל, ואת המדינה, בפרט, להפוך את הבוררות לכלי מרכזי יותר ליישוב חילוקי דעות.

 

מצ"ב נוסח התיקון לחוק הבוררות שאושר בכנסת.

 

קובץ להורדה
arbitration_law_amendment_no_2.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון