הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין ומתווכי הנדל"ן יקימו וועדה משותפת

11.9.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

בהתאם להמלצת פורום קניין ומקרקעין של לשכת עורכי הדין, בראשות עו"ד אילן שרקון, תוקם במסגרת הפורום ועדת משנה, משותפת ללשכת עורכי הדין ולמתווכי הנדל"ן, בה יהיו חברים עורכי דין ומתווכים.

מטרת הועדה המשותפת תהיה לקדם את האינטרסים של שני הצדדים, לעניין שיתוף הפעולה ביניהם, בכל הנוגע לנהוג בעסקאות מקרקעין, כך שעורכי הדין ימנעו מלהתערב בתיווך ובעמלות התיווך של המתווכים, והמתווכים, מנגד, ימנעו מלהתערב בשכר טרחתם של עורכי הדין, ומהחתמה פזיזה על זיכרונות דברים.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון