הודעות דוברות הלשכה

ניצחון ללשכת עורכי הדין במסגרת אישור הרפורמה בהוצאה לפועל בכנסת

05.11.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

התקבלה עמדת הלשכה באשר לקביעת התעריף המינימאלי של שכר טרחת עורך דין בהליכי הוצאה לפועל, והשימוש במאסר חייבים כמוצא אחרון לגביית חובות: מאסר חייבים ישמש כמוצא אחרון לגביית חובות מסך 2,000 ₪ ושכר טרחת עורך דין יקבע על ידי הלשכה.

לשכת עורכי הדין רושמת הישג לא מבוטל במליאת הכנסת במסגרת המאבק הציבורי שניהלה נגד סוגיות, שהועלו ברפורמה בהוצאה לפועל. מליאת הכנסת אישרה היום, 4.11.08, את הרפורמה בהוצאה לפועל. בנוסח החוק שאושר, התקבלה עמדת הלשכה באשר לקביעת התעריף המינימאלי של שכר טרחת עורך דין בהליכי הוצאה לפועל, והשימוש במאסר חייבים כמוצא אחרון לגביית חובות. את המאבק במהלך השנתיים האחרונות ניהלו ראשי פורום ההוצאה לפועל של הלשכה, עוה"ד סורין גנות, נזיה חלבי, ליאור שפירא, דנילו דרמן, חני קומט ועוד.

 

בנוסח החוק, שאושר במליאה, נקבע, כי המועצה הארצית של הלשכה היא שתקבע את התעריף באישור השר.

 

כמו כן, אושרה במסגרת החוק עמדת הפשרה בסוגיית מאסר חייבים בהליכי הוצאה לפועל, שגיבש ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, ואשר אושרה כעמדת הוועד המרכזי, לפיה יש לעשות בהם שימוש כמוצא אחרון. על פי הנוסח שאושר, המהווה פשרה בין עמדת הארגונים החברתיים לעמדת משרד המשפטים והלשכה, מאסר חייבים יוטל לאחר חקירת יכולת ולאחר מיצוי כל ההליכים האחרים – חלופות המידע וההגבלות על החייב - בחובות מסך 2,000 ₪ לתקופה של שנתיים. לאחר שנתיים יהיה שר המשפטים רשאי להאריך את התקופה לפרק זמן נוסף באישור ועדת חוקה חוק ומשפט בכפוף לנתוני גבייה, שיסופקו לועדת חוקה חוק ומשפט אחת לחצי שנה ע"י מנהל ההוצאה לפועל.

 

לדברי ראש הלשכה, עמדת הלשכה בסוגית מאסר חייבים, שהתקבלה במסגרת הרפורמה בהוצאה לפועל מבטאת עמדה ציבורית מאוזנת, המונעת פגיעה בחייבים חסרי כל, אולם מאפשרת כלי גבייה אפקטיבי כמוצא אחרון כנגד חייבים המתחמקים מתשלום חובם. "אני מברך את משרד המשפטים ואת הארגונים החברתיים על שיתוף הפעולה למרות המחלוקות שנתגלעו. לדעת הלשכה, רק בדרך של הידברות ניתן להוביל רפורמות ושינויי חקיקה".

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון