הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין תעתור לבג"צ נגד חוק נתוני תקשורת

03.11.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

ראש הלשכה: "החוק אינו מידתי. כמו כן, הסמכות שהוענקה למשטרה בחוק לקבל נתונים ללא צו שיפוטי היא בעייתית".

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין החליט ביום 28.10.08 לעתור לבג"צ נגד חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – נתוני תקשורת), התשס"ז – 2007.

 

עניינו של החוק, שהתקבל בכנסת בחודש דצמבר 2007 וכבר בשלבי חקיקתו זכה לכינוי "חוק האח הגדול", הינו סלילת הדרך בפני רשויות האכיפה לקבלת נתוני תקשורת, והקמת מאגר נתוני זיהוי ומפת האנטנות הסלולאריות בארץ.

 

הועד המרכזי אימץ את העמדה, שהובעה על ידי עו"ד דן חי, יו"ר הועדה להגנת הפרטיות של הלשכה, לפיה החוק נוגד את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, מהטעם שהוא פוגע פגיעה בלתי מידתית בזכות לפרטיות בשני מישורים: האפשרות לקבל צו גם כשהעבירה הנדונה הינה עבירה מסוג עוון, וכן ההיקף הרחב מדי של הגדרת נתוני תקשורת בחוק ולעיתים העמימות של הגדרה זו (על פי ההגדרה ניתן לקבל נתוני תקשורת, בין היתר, בקשר לטלפונים קוויים וסלולאריים ותקשורת בין מחשבים לרבות פרטי גלישה באתרי האינטרנט השונים). עבירה מסוג עוון מוגדרת בחוק העונשין כעבירה, שנקבע לה עונש מאסר לתקופה העולה על שלושה חודשים ושאינה עולה על שלוש שנים. עבירות מסוג עוון הן כמעט כל העבירות בחוק, ולכן החשש הוא שעל פי החוק, כל עבירה כמעט מאפשרת למשטרה לפלוש לפרטיות של אדם שהוא חשוד או שעשוי לקדם את החקירה.

 

קושי נוסף קיים בסעיף 4 לחוק, המקנה סמכות לכל קצין מוסמך ליתן היתר נתוני תקשורת במקרים דחופים ולמשך 24 שעות ללא צו של בית משפט. המשמעות היא שבמקרים מסוימים תוכלנה רשויות החקירה לפגוע בחיסיון בעלי מקצוע, ובפרט בחיסיון עורך דין לקוח מבלי שהדבר נבחן על ידי בית משפט.

 

משני טעמים אלה החליט הועד המרכזי כאמור לעתור לבג"צ נגד חוק נתוני תקשורת. לדברי ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, החוק מהווה נדבך נוסף בניסיון לכרסם בחיסיון עורך דין לקוח, שהינו מנשמת אפו של מקצוע עריכת הדין. לפיכך, הלשכה מחויבת לעתור כנגד הסמכות, שהוענקה למשטרה לקבל נתוני תקשורת ללא צו שיפוטי. בנוסף, תבקש הלשכה לתחם את עבירות העוון שעליהן יחול החוק ברשימה סגורה, על מנת לאזן את הפגיעה בפרטיות. "החוק חשוב וצריך לסייע לגורמי האכיפה למלא את תפקידם, אולם, יש לקבוע בו איזונים ראויים על מנת שהפגיעה בזכות לפרטיות תהיה מידתית".

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון