הודעות דוברות הלשכה

ספר חדש מבית ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין

02.11.2008

עו"ד גלית ענתר-לרון, ההוצאה לאור של הלשכה

ספר חדש: בעלי מניות בחברה – זכויות תביעה ותרופות – כרך ב’. מאת: פרופ’ צפורה כהן, ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין, כ-600 עמודים. מחיר: 780 ש"ח כולל מע"מ ודמי משלוח.

פרופ' צפורה כהן, מגדולי המומחים בתחום דיני החברות, השלימה את חלק ב' של ספרה על בעלי מניות בחברה. הספר, על שלושת חלקיו, מהווה את החיבור המקיף והמעמיק ביותר שראה אור בישראל בנושא זכויותיו של בעל המניות בחברה, היחסים המשפטיים בינו לבין החברה, לרבות יחסיו עם נושאי המשרה בה, ואפשרויות התביעה העומדות לרשותו של בעל המניות על פי הדינים השונים.

 

עד כה ראו אור החלק הראשון והחלק השני. בחלק הראשון, שיצא לאור לפני כשנתיים, הושם הדגש על היסוד החוזי שבין החברה לבין בעלי המניות בה. כונסו בו העקרונות והכללים לבחינת זכויותיו של בעל המניות מנקודת מבטם של דיני החוזים, לרבות זכויות התביעה מכוחם.

 

חלק זה של הספר, שהוא החלק השני מבין השלושה, עוסק בזכויות התביעה של בעל המניות בעילות, שמקורן בחוק החברות ובפקודת החברות. בספר זה נדונות סוגיות חשובות ובעלות נפקות מעשית רבה ויומיומית, וביניהן: זכותו של בעל מניות לדרוש כינוס האסיפה הכללית ולקבוע את סדר יומה, תביעה לתיקון מרשם בעלי המניות, אכיפת זכות העיון במסמכי החברה, היחס בין בעל המניות בחברה לבין החברה-הבת, הליכי הסדר ופשרה, תביעה להשתתף בהקצאות של מניות בחברה, תביעות המותנות בהחזקת חלק מסוים בהון החברה ועוד.

 

חלק נכבד בספר זה מוקדש לזכויותיו של בעל המניות במקרי קיפוח. נקיטת דרך המקפחת את זכויותיו של בעל המניות בחברה גוררת אחריה סעדים שהמקופח זכאי להם נגד החברה ונגד בעלי מניות אחרים שנהגו באופן מקפח. המחברת מפרטת את המקרים הנחשבים למקרי קיפוח, את הסעדים שהמקופח זכאי להם ואת התנאים להענקתם.

 

המחברת דנה בהרחבה גם באחזקת המניות בחברה הפרטית ובחברה הציבורית, וכן בתביעות הקשורות למכירת המניות ולהעברתן, לרבות מכירה כפויה, מכירה בהליכים למיזוג חברות, הצעות רכש, ועוד. 

 

שער מיוחד בספר מוקדש לתביעות הכרוכות בפירוק חברה, על כל היבטיהן, המהותיים והפרוצדורליים. בשער זה נדונים , בין היתר, הנושאים הבאים: תביעה לפירוק החברה בעילות השונות, המגבלות המוטלות על זכות התביעה של בעל המניות לפירוק החברה, שיקול הדעת של בית המשפט בהליכי הפירוק ותביעות נגד נושאי משרה בחברה.

 

הספר כולל מבט רחב אל דיני המשפט ההשוואתי בכל הנושאים הנדונים בו.

 

זהו ספר חובה לכל המעורבים בחיי הכלכלה והעסקים של מדינת ישראל, והוא בגדר כלי עזר ראשון במעלה למשפטנים העוסקים בדיני חברות ולאלה העוסקים במשפט האזרחי בכלל. הספר מלווה במפתחות מפורטים להקלת העיון בו.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון