הודעות דוברות הלשכה

הלשכה קוראת לראשי מערכת המשפט להשהות לאלתר את פריסת מערכת נט-המשפט

30.10.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

ראש הלשכה: "המשך פריסת מערכת נט המשפט יגרום באופן כמעט ודאי לנזקים ולתקלות אדירים לציבור, לעורכי הדין ולכל משתמשי המערכת, לרבות השופטים ואנשי הנהלת בתי המשפט."
 
 

מכובדיי,

 

הנדון: השהייתו של תהליך פריסת מערכת "נט-המשפט"

 

אבקש להביא לידיעתכם באופן דחוף את הדברים, העולים ממכתבו המצורף, על נספחיו, של עו"ד אלי שטרן, יו"ר בפועל של ועדת המחשוב בלשכת עורכי הדין.

 

אין ספק, שהמכתב והנספחים מדברים בעד עצמם וכי האמור במכתבו של עו"ד שטרן מעורר דאגה אמיתית, ואף יותר מכך. הדברים נאים במיוחד לנוכח המסקנה, שהמשך פריסת מערכת נט המשפט יגרום באופן כמעט ודאי לנזקים ולתקלות אדירים לציבור, לעורכי הדין ולכל משתמשי המערכת, לרבות השופטים ואנשי הנהלת בתי המשפט.

 

אני מודאג שבעתיים, לאור העובדה שעמדה זו מבוטאת לאחר בחינה מקיפה ומקצועית ובתום דיונים מפורטים, שנערכו בלשכה, דווקא מתוך נסיון להימנע מן המסקנה האמורה.

 

לפיכך, אבקשכם להביא להשהייתו לאלתר של תהליך הטמעת מערכת נט המשפט ופריסתה הארצית. נכון יהיה להתכנס יחדיו ולטכס עיצה כיצד יש להמשיך ולפרוס מערכת זו בעתיד. למשל, האם במצב כ"כ בעייתי של "פיילוט", צריך להתעקש על המשך פריסתה של המערכת הבעייתית והכושלת, בשלב זה, גם בבתי משפט נוספים, וזאת בטרם יתוקנו הליקויים העכשוויים, שכולנו מודעים להם.

 

הלשכה, נציגיה ויועציה המקצועיים, עומדים לרשותכם לכל מידע נוסף ולכל סיוע, ככל שיידרש, להטמעתה הראויה של המערכת.

 

בכבוד רב ובברכה,

 

יורי גיא-רון, עו"ד

ראש הלשכה

 

קובץ להורדה
net_hamishpat_letter_to_heads_of_legal_system_october_2008.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון