הודעות דוברות הלשכה

בלשכת עורכי הדין קוראים לכנסת לפעול בהתאם לתקנון הכנסת ולהעלות לקריאה שלישית את הצעת חוק יחסי ממון (הקדמת מועד האיזון), התשס"ו 2006

29.10.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

ראש לשכת עורכי הדין ופורום המשפחה בלשכה קוראים ליו"ר הכנסת לכלול את הצעת החוק בסדר היום של הכנסת באופן מיידי.

לשכת עורכי הדין קוראת לכנסת לפעול בהתאם לתקנון הכנסת ולהעלות לקריאה שלישית את הצעת חוק יחסי ממון (הקדמת מועד האיזון). ההצעה קובעת, שיהיה ניתן להקדים את מועד איזון המשאבים, אף בטרם פקיעת הנישואין, ללא קשר להחלטת בית הדין הרבני ובהתאם לקריטריונים החלופיים שבהצעת החוק. לשכת עורכי הדין פעלה רבות למען קידומה של הצעת החוק בכנסת, במטרה להגן על זוגות החפצים להתגרש ולייעל את ההליך הכואב על ידי צמצום אפשרויות של סחטנות הדדית.

 

ביום 28/7/08 עברה הצעת החוק שבנדון קריאה שנייה ברוב גדול במליאת הכנסת. נוכח התנגדות סיעת ש"ס להצעת החוק וחוסר יכולתה ל"הפילה" בקריאה שלישית במליאה, הפכה סיעת ש"ס את ההצבעה בקריאה שלישית להצבעה על הצעת אי אימון בממשלה. כקבוע בתקנון הכנסת, במקרים דומים, הייתה אמורה ההצבעה על הצעת החוק להידחות בשבוע ימים. אולם, היות וההצבעה בקריאה השנייה נערכה ביום האחרון של כנס הקיץ, מועד העלאת ההצעה להצבעה הינו בתום פגרת הכנסת בכינוס הישיבה הראשונה של מליאת הכנסת, שנתקיימה אתמול.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון