הודעות דוברות הלשכה

פקיד שומה חולון בישיבת ועדת מיסים פלילי בלשכת עורכי הדין: "תפקידו של הליך הכופר הוא להרתיע. וודאות הענישה היא הפרמטר הקובע ביותר, חומרת הענישה משפיעה פחות"

27.10.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

ביום 23.09.08 קבע בית המשפט העליון, כי רשות המסים חייבת לפרסם את שמות הנישומים עימם ערכה הסדרי כופר. מדובר בחייבים, שהעלימו מס וערכו הסדר "כופר כסף" עם רשות המיסים, בכדי למנוע הליכים פליליים נגדם.

בעקבות פסק הדין, התכנסה וועדת מיסים (פלילי) בראשותו של עו"ד אריק גרובר בהשתתפות נשיא פורום מיסים פרופ' יצחק הדרי ביום 7.10.08; הדיון בוועדה נערך בליווי הרצאתו של ד"ר חיים גבאי, פקיד שומה חולון, כאשר השאלה המרכזית שד"ר חיים גבאי בקש להתייחס אליה הינה, האם הליך הכופר משמש כגורם הרתעה. במהלך הרצאתו, עמד ד"ר גבאי על משמעותו של ההליך, מטרותיו, השיקולים בעד ונגד, האינטרסים של הצדדים ל"גשת" למוסד הכופר ועוד.

 

לדברי ד"ר גבאי, הליך הכופר משמש כגורם חשוב ומרכזי להרתעה: "תפקידו של הליך הכופר הוא להרתיע, ועל כן בודקים אותו בקונטקסט של מערך הענישה כולו... וודאות הענישה זהו הפרמטר הקובע ביותר, חומרת הענישה משפיעה פחות. הליך הכופר משמש כגורם מרתיע  ה"מתיישב" עם המטרה התועלתנית של החברה". עוד אמר, כי "מדינה שיש בה כופר היא מרתיעה יותר, אני בעד מוסד הכופר. תהיה פגיעה במערך ההרתעה של המדינה באם יבוטל מוסד הכופר".

 

בעניין פסק הדין, ביהמ"ש ערך "איזון אופקי" בין שתי זכויות חוקתיות: הגנת הפרטיות למול זכות הציבור לדעת. לדעתו של ד"ר גבאי, ביהמ"ש טעה, שכן הגנת הפרטיות אכן זכות חוקתית מובהקת, אך זכות הציבור לדעת אינה מוכרת כזכות חוקתית ועל כן לדעתו: "צריך להיות כאן איזון אנכי ולא אופקי ואז תוצאת פסק הדין תשתנה בהתאם". עם זאת ד"ר גבאי אינו מביע דעתו לעניין פרסום שמות הנישומים בהליך הכופר, האם החלטה זו "תמוטט" את מוסד הכופר או אף תפחית ממעמדו- ימים יגידו, אמר.

 

עמדת לשכת עורכי הדין בענין, הושמעה בעבר בשנת 2006 במסגרת דיון בוועדה לביקורת המדינה, בעניין דו"ח מבקר המדינה על הטלת כופר בגין עבירות מס הכנסה, בפני מבקר המדינה, השופט בדימוס, מיכה לינדנשטראוס. פרופ' הדרי ועו"ד אריק גרובר, שנכחו בוועדת הביקורת, הזכירו, כי עמדתה של הלשכה הינה, שיש לפרסם את ההחלטות שניתנו בהליכי הכופר לרבות פרטי העבירה, סכום העבירה, מועד ביצוע העבירה וכיוצא בזה, אך עם זאת אין לפרסם את שמות הנישומים. 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון