הודעות דוברות הלשכה

השר גדעון עזרא: "נקדיש השנה חלק גדול יותר מהתקציב למלחמה במקומות שבהם האוויר לא נקי"

12.10.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הדברים נאמרו ביום העיון, שקיימה ביום 6.10.08, הוועדה לאיכות הסביבה של לשכת עורכי הדין בעקבות אישורו של חוק "אויר נקי" בכנסת בחודש יולי האחרון.

יו"ר ועדת הפנים ואיכות הסביבה בכנסת, חה"כ אופיר פז-פינס: "בעיני ממשלה ראויה היא, בין היתר, ממשלה שהמשרד להגנת הסביבה משודרג בה באופן דרמטי"

 

מ"מ ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד רון גזית: "ללא תקציבים מספיקים, יתקשה המשרד להגנת הסביבה ליישם את החוק, והוא עלול להישאר כאות מתה".

 

דברים אלה נאמרו ביום העיון, שקיימה ביום 6.10.08, הוועדה לאיכות הסביבה של לשכת עורכי הדין בעקבות אישורו של חוק "אויר נקי" בכנסת בחודש יולי האחרון.

 

יו"ר הועדה לאיכות הסביבה של הלשכה, עו"ד עמנואל וייזר, אמר בפתח יום העיון, כי מדובר בחוק חשוב ומשמעותי ויש לקוות, כי ניתן יהיה ליישמו בשנת 2011 – מועד כניסתו לתוקף. עוד ציין, כי אין זה סביר שמי שעוברים עבירות כלכליות, כגון עבירות מס, שאינן גורמות לפגיעה בנפש, נענשים בעונשי מאסר, בעוד שמזהמים הגורמים לאבדן חיי אדם, אינם נענשים.

 

מ"מ ראש הלשכה, עו"ד רון גזית, שמילא בארוע את מקומו של ראש הלשכה, ששהה בחו"ל לייצוג הלשכה, התייחס, בראשית דבריו, לנזקים, הנגרמים מזיהום אויר: "אין חולק על נזקיו המשמעותיים של זיהום אויר, ועל הצורך במניעת הזיהום. מחקרים מראים, כי למעלה מ- 1,100 איש מתים כל שנה מזיהום אויר בגוש דן בלבד. כמו כן, זיהום אויר הינו הגורם ל- 3% ממחלות הסרטן (700 איש בשנה)". לדברי מ"מ ראש הלשכה, החוק קובע איסורים וחובות בהתאם לעקרון "הזהירות המונעת" ודרכי אכיפה למפרים אותם. החוק מאפשר למשרד להגנת הסביבה להטיל על המזהמים מגבלות ולחייבם להתקין מתקנים להקטנת פליטת גזים. החוק מחייב הגברת החשיפה של מידע לציבור. החוק מטיל לראשונה אחריות אישית קפידה פלילית וגם אחריות על נושאי משרה ודירקטורים. מ"מ ראש הלשכה הוסיף, כי החוק אמנם צופה פני עתיד וכולל מסגרות שצריך ליישם בהדרגה עד 2015, אך קיומו מצריך כבר עתה פעולות רבות מצד רשויות רבות, ובכלל זה הכשרת עובדים ופקידים, העסקת מומחים, קביעת תקנות בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים ועוד והחשוב מכל, תיאום בין הרשויות. "ללא תקציבים מספיקים יתקשה המשרד לאיכות הסביבה ליישם את החוק, והוא עלול להישאר כאות מתה".

 

השר להגנת הסביבה, גדעון עזרא, התייחס לתקציב המשרד לשנת 2009 ואמר, כי על פי החלטת הממשלה תקציב המשרד עומד על 200 מיליון ש"ח. "חלק גדול יותר מהתקציב נקדיש השנה על מנת להילחם בכל המקומות שבהם האוויר אינו נקי. נעשה בדיקות פתע לא רק במפעלים הגדולים, ונטפל בשפכים תעשייתיים, שגורמים לזיהום מים. על מנת ליישם את חוק אויר נקי, המשרד יצטרך לעסוק בתקנות. יש להעביר 22 תקנות ליישום החוק, והדבר כלל אינו פשוט. הזמן העומד לרשותנו עד שנת 2015. אני מקווה שבשנת 2011 יהיה לנו את כוח האדם שיאפשר ביצוע החוק". השר התייחס לנתונים שפורסמו בדבר בדיקות פתע שערך המשרד למפעלים בשנת 2007 "בצענו 377 בדיקות פתע ב- 50 מפעלים וב- 87 מתקנים, שאותם אף בדקנו שנה קודם לכן. מצאנו 60% חריגות". לדברי השר, יש נכונות הולכת וגדלה במפעלים ובתעשייה לשפר את המצב. אנו מעוניינים ביחד עם הרשות לניירות ערך, שיקבע, שבתשקיף החברה תבוא לידי ביטוי הפעילות של החברה למען הגנת הסביבה. אשר להעמדה לדין של נושאי משרה, אמר השר, כי "אינני מאמין בדרך זו כדרך ראשית שבה נלך. אם בעל המשרד עשה את המירב על מנת לתקן – דיינו".

 

יו"ר ועדת הפנים ואיכות הסביבה בכנסת, חה"כ אופיר פז-פינס, ציין לשבח את תרומתו המשמעותית של עו"ד עמנואל וייזר, יו"ר הוועדה לאיכות הסביבה של הלשכה, לתהליך חקיקת החוק. "החוק עושה הבדל משמעותי בכל מה שקשור למקומה של מדינת ישראל במשפחת המדינות שוחרות איכות הסביבה. לפני חקיקת החוק דשדשנו במקום האחרון". חה"כ פינס ביקר את מדיניות המשרד להגנת הסביבה. "לפי הנתונים שמסר השר להגנת הסביבה, 60% מהמפעלים שנבדקו גם שנה קודם לא עומדים בתקנים ונמצאו חריגות. זו מדיניות של יד רכה". אשר ליישום החוק, אמר חה"כ פינס, כי על מנת להגיע בשנת 2015 לנורמה הנדרשת בחוק, יש להתחיל להיערך לכך כבר מהיום. "המשרד להגנת הסביבה הוא משרד מאוד מקצועי. הוא מאוד מסור ויש בו צדקת הדרך, אולם יש לו בעיה כרונית של העדר תקציב וכוח אדם מספק בהשוואה לצרכים ולחקיקה. אני מקווה שראש הממשלה הבאה, ציפי לבני, תידרש לענין. ממשלה ראויה בעיני היא, בין היתר, ממשלה שהמשרד להגנת הסביבה נמצא במקום משודרג באופן דרמטי. זו גם הדרישה של מפלגת העבודה".

 

חה"כ דב חנין, אמר, כי "מבחינתי חוק אויר נקי אינו עניין של איזונים. אנו נמצאים בעולם שנעשה לא רק קטן יותר לסחורות אלא צפוף יותר לצרות. אם לא נתגייס ברצינות לשפר את המצב אנו בבעיה ומה שנכון לגבי העולם נכון גם למדינתנו הקטנה". לדברי חה"כ חנין, העקרון "מזהם משלם" מיושם בחוק "אויר נקי" בכמה קומות. בקומה העליונה, נמצאת החמרת הענישה הכלכלית הפלילית שיהיה ברור שלא משתלם לזהם. בקומת הביניים שילבנו מנגנונים של עיצומים מנהליים, המאפשרים להטיל תשלומים בהיקפים גדולים מאוד מבלי להיזקק להליך הפלילי ובקומת הקרקע חל העקרון שגם המזהם ברישיון משלם, היינו, יונהג משטר של היטלי פליטה על מפעלים גדולים".

 

היועץ המשפטי לועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת, עו"ד תומר רוזנר, התייחס להישגים שהחוק הביא עימו "לראשונה החוק מדבר לא רק על מניעתם של מפגעים, אלא גם על מטרה אקטיבית של שיפור במשאב סביבתי, שיפור איכות האוויר בישראל" בנוסף ציין, כי בחוק ייעשה "שיתוף ציבורי תקדימי", במסגרת הבקשה לרישיון לפעילות. המשנה למנכ"ל המשרד לאיכות הסביבה, ד"ר יוסי ענבר, דיבר על קפיצת הדרך האדירה בתחום הגנת הסביבה בכלל ובתחום איכות האוויר בפרט, "המשרד פעיל כבר 20 שנה בתחום, יש שיפור בכמות הפליטות לנפש, ישנה ירידה יחסית בכמות המזהמים. המפעלים המזהמים ידועים לנו, ממופים ואין אחד שלא ראה את נחת זרוענו. אנו מעדיפים שלא להגיע לבית המשפט, אלא להסדיר את הבעיות קודם".

 

מנכ"ל מכון האנרגיה והסביבה ונציג התאחדות התעשיינים, מר יוסי אריה, דיבר מנקודת המבט של התעשיינים, "הדבר הטוב בחוק, בצד שלנו התעשייה, הוא התקנות. החוק מבטיח לנו וודאות וזו מילת מפתח להצלחת תעשייה. נושא שאני מאוכזב ממנו בחוק, הוא עניין הבירוקרטיה. הובטח לנו שתהליך קבלת ההיתרים אחרי החוק יכלול פחות רשויות ויהיה פחות בירוקרטי, ובפועל זה לא כך – יש המון גופים עם המון סמכויות שצריך לעבור". מנהל מגזר תכנון סטטוטורי ואיכות הסביבה בחברת החשמל, מר זוהר לביא, הסביר, כי "החוק יצר מציאות חדשה לתחנות הכוח. החוק נותן לי רוח גבית בתוך חברת החשמל כמייצג סקציה מסוימת, והוא יצר את העוגן לכך שסוגיית האוויר, בתקווה, תהיה נקייה. חברת החשמל שוקלת שלא לנצל את הוראת המעבר (המדברת על שנת 2015), ולהגיש בקשות להיתרי פליטה כבר בשנת 2011. חברת החשמל מוכנה להתנדב לכך שיהיה היתר פליטה ציבורי שקוף לכולם, והוא יחל כפיילוט התנדבותי ציבורי בתחנת כוח גדולה שתבקש לקבל היתרי פליטה".

 

מנכ"ל עמותת "אדם טבע ודין", עו"ד ציפי איסר-איציק, ציינה, כי "מדובר בתחום מורכב, מקצועי ועם כל כך הרבה השלכות, שראוי שגם ההיבטים המשפטיים יילקחו בחשבון, ושהנושא ילווה בייעוץ משפטי הולם". היא תקפה את דבריו של השר להגנת הסביבה, ואמרה, כי "לא יכול להיות ששנה אחרי שנה אתם מגיעים לאותם מפעלים ומגלים יותר חריגה, משהו בדרך שבה אתם מתנהלים היום לא מספיק אפקטיבי". בנוסף הדגישה, כי "לא יעלה על הדעת שאין פרקליטות לענייני איכות הסביבה, שאין אפילו פרקליט אחד שיכול לנהל תיק בנושא איכות הסביבה. המדינה צריכה להתייחס ברצינות לאיכות האוויר של תושביה".

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון