הודעות דוברות הלשכה

ניצחון ללשכה במסגרת אישור הרפורמה בהוצאה לפועל בועדת החוקה של הכנסת!

20.09.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

מאסר חייבים ישמש כמוצא אחרון לגביית חובות מסך 2,000 ₪ ושכר טרחת עורך דין יקבע על ידי הלשכה.

לשכת עורכי הדין רושמת הישג לא מבוטל בוועדת החוקה של הכנסת במסגרת המאבק בציבורי שניהלה נגד סוגיות, שהועלו ברפורמה בהוצאה לפועל. הוועדה אישרה ביום 18.9.08 את הרפורמה בהוצאה לפועל, ובמסגרת זו קיבלה את עמדת הלשכה באשר לקביעת התעריף המינימאלי של שכר טרחת עורך דין בהליכי הוצאה לפועל, והשימוש במאסר חייבים כמוצא אחרון לגביית חובות. את המאבק במהלך השנתיים האחרונות ניהלו בוועדה ראשי פורום ההוצאה לפועל של הלשכה, עוה"ד סורין גנות, נזיה חלבי, ליאור שפירא, דנילו דרמן, חני קומט ועוד.

 

חברי ועדת חוקה, הח"כים אברהם מיכאלי, דוד רותם, עתניאל שנלר, טלב אל סנע, שקיב שנאן וניסים זאב הצביעו נגד הסעיף, הקובע ששר המשפטים הוא זה שיקבע את התעריף המינימלי של שכר טרחת ב"כ הזוכה. לאור התנגדותם נפל הסעיף, והמצב החוקי יישאר כפי שהוא, היינו, המועצה הארצית של הלשכה תקבע את התעריף באישור השר.

 

כמו כן, עמדת הפשרה בסוגיית מאסר חייבים בהליכי הוצאה לפועל, שגיבש ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, ואשר אושרה כעמדת הוועד המרכזי, לפיה יש לעשות בהם שימוש כמוצא אחרון, התקבלה בוועדת החוקה. על פי ההצעה, שאושרה בוועדה, המהווה פשרה בין עמדת הארגונים החברתיים לעמדת משרד המשפטים והלשכה, מאסר חייבים יוטל לאחר חקירת יכולת ולאחר מיצוי כל ההליכים האחרים – חלופות המידע וההגבלות על החייב - בחובות עד לסך 2,000 ₪ לתקופה של שנתיים. לאחר השנתיים שר המשפטים יהיה רשאי להאריך את התקופה לפרק זמן נוסף באישור ועדת חוקה חוק ומשפט בכפוף לנתוני גבייה, שיסופקו לוועדת חוקה חוק ומשפט אחת לחצי שנה ע"י מנהל ההוצאה לפועל. בעמדת הפשרה תמכו חברי הוועדה, הח"כים גדעון סער, אברהם מיכאלי, דוד רותם, עתניאל שנלר, טלב אל סנע ושקיב שנאן.

 

לדברי ראש הלשכה, עמדת הלשכה בסוגית מאסר חייבים, שהתקבלה במסגרת הרפורמה בהוצאה לפועל מבטאת עמדה ציבורית מאוזנת, המונעת פגיעה בחייבים חסרי כל, אולם מאפשרת כלי גבייה אפקטיבי כמוצא אחרון כנגד חייבים המתחמקים מתשלום חובם. "אני מברך את משרד המשפטים ואת הארגונים החברתיים על שיתוף הפעולה למרות המחלוקות שנתגלעו. לדעת הלשכה, רק בדרך של הידברות ניתן להוביל רפורמות ושינויי חקיקה".

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון