הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין מתנגדת להכללתו של נושא העסקת עורכי דין זרים בישראל במסגרת חוק ההסדרים

13.09.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין החליט ביום 9.9.08 להתנגד להכללתו של נושא העסקת עורכי דין זרים בישראל במסגרת חוק ההסדרים, והסמיך את הפורום למעמד המקצוע לשקול הגשת עתירה בענין.

המדובר בתזכיר חוק, שיזמו משרדי האוצר והמשפטים לתיקון חוק לשכת עורכי הדין (תיקון מס. 33), המסדיר מתן שירותים משפטיים על ידי עורך דין זר בישראל, ואשר נכלל בחוק ההסדרים.

 

הועד המרכזי אימץ את הצעתו של ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, לפיה פתיחת שערי המקצוע להקמת סניפים של משרדי עורכי דין זרים וליצירת שותפויות עם משרדי עורכי דין ישראלים מהווה מהפכה של ממש בעולם עריכת הדין בישראל. צעד כזה מחייב דיון ציבורי מעמיק הן בקרב עורכי הדין והן בציבור בכללותו. אין הצדקה להנהיג מהפכה זו ובוודאי שלא בחיפזון, המאפיין את הליכי החקיקה של חוק ההסדרים.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון