בתי משפט במחוז

חבלי קליטה - לקראת קליטת "נט המשפט" בביהמ"ש המחוזי

11.09.2008

עו"ד חיים קינן, יו"ר ועדת בית המשפט המחוזי בחיפה

חבלי קליטה  - לקראת קליטת "נט המשפט" בביהמ"ש המחוזי

 

לאחרונה, קיימה ועדת בימ"ש מחוזי פגישות אחדות, במסגרת ההיערכות לקליטת מערכת "נט המשפט" בבית המשפט המחוזי בחיפה.

בפגישה עם הנשיאה כב' השופטת בלהה גילאור ומזכיר בית המשפט מר ישראל חן הבהירה הנשיאה כי למרות הניסיונות לעכב את קליטת מערכת "נט המשפט" עד לטיפול בכל התקלות הרי שתהליך הטמעתה נמצא בעיצומו ובקרוב תוכנס לבית המשפט המחוזי בחיפה. הנשיאה הבהירה רצונה כי הטמעת המערכת תיעשה תוך שיתוף פעולה עם הלשכה, וכך הוסכם.

 

עוד סוכם כי צוות מטעם הלשכה יעקוב אחר תהליך הטמעת המערכת בבית משפט השלום על מנת להפיק לקחים מהתהליך וליישמם. ואכן, נערכו סיורים ע"י יו"ר הוועדה עו"ד חיים קינן וע"י האחראי לקליטת המערכת עו"ד נטע ארז בלוויית מר ישראל חן.

 

בישיבת ועדת בית משפט מחוזי מיום 27.8.08 התבקשנו ע"י מזכיר בית המשפט המחוזי, מר ישראל חן, למסור את ההודעות וההנחיות הבאות, שנועדו לאפשר הטמעה יעילה ונוחה יותר של מערכת "נט המשפט" בבית המשפט המחוזי:

 

א. ההדרכות לשימוש נכון במערכת ניתנות בבית המשפט. נא להירשם ולהשתתף בהדרכות.

ב. לקראת העלאת המערכת, תצא הודעה על השבתת בית המשפט ויינתנו הארכות אוטומטיות.

    בקשות דחופות יתקבלו במתכונת "ימי שישי".

ג. לא יתקבלו פקסים בתקופת ההשבתה. על כן, נבקש להימנע משיגור בקשות בפקס' בתקופה זו.

ד. בקשות שיוגשו בתקופת ההשבתה כאמור, יקבלו מספר זמני. עם העלאת המערכת, המספרים יוחלפו במספרים קבועים.

ה. לא יהיה רצף במספרי תיקים באותו בית המשפט, שכן המספור הופך להיות ארצי ולא על פי בתי המשפט.

ו. תיקי הנייר ימשיכו להתקיים במקביל לתיקים האלקטרוניים ע"מ להבטיח גיבוי ומעקב של התיקים.

ז. בתקופה הראשונה של הטמעת המערכת ועד להודעה חדשה, עוה"ד מתבקשים להגיש את כתבי בי"ד למיניהם, בשני עותקים: אחד לתיק הנייר ואחר לתיק האלקטרוני. יש להקפיד לסמן את הנספחים (המצורפים לכתב בי"ד), כך שעותק אחד יהיה "מדוגל" והשני מסומן על הנספח גופו (כך שייקלט בסריקה).

ח. חשוב ביותר: לעולם אין לצרף לכתב בי"ד את הנספח במקור. שכן, כל כתבי בי"ד נגרסים לאחר סריקתם. על כן , יש לצרף רק העתק מהנספח. אותו הדין לגבי מוצגים המוגשים לתיק בית משפט: יש להגיש את העתק המוצג, ולשמור את המקור אצל עוה"ד.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון