הודעות דוברות הלשכה

ראש הלשכה לשר האוצר: "לא לקצץ בתקציב הסיוע המשפטי והסנגוריה הציבורית במסגרת חוק ההסדרים"

20.08.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

ראש הלשכה: קיצוץ בשכר עורכי הדין המועסקים על ידי הסיוע המשפטי והסנגוריה הציבורית יפגע בשכבות החלשות.

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, פנה אתמול, 19.8.08, לשר האוצר, רוני בר-און, בבקשה שלא לפגוע בשכר המשולם לעורכי דין חיצוניים, המועסקים ע"י הסיוע המשפטי והסנגוריה הציבורית, ולבטל את הקיצוץ המוצע בחוק ההסדרים.

 

במכתב נאמר, כי "למרבה הצער, פעם אחר פעם, מבקש הצוות המקצועי במשרדך לפגוע בשכר המשולם לעורכי דין חיצוניים, המועסקים ע"י הסיוע המשפטי והסנגוריה הציבורית. מתן סיוע משפטי למעוטי אמצעים נועד להבטיח שוויון בפני החוק ובפני בית המשפט, ולהעניק מידה שווה של ייצוג משפטי. ללא הנגישות למשפט, שמאפשרים מוסדות אלו, נפגעות שכבות אלו, ובמקום משפט מקבלות משפח".

 

לדברי ראש הלשכה, אין מקום לכלול קיצוץ בסיוע המשפטי והסנגוריה הציבורית, במסגרת חוק ההסדרים 2009, המהווה כידוע, הליך חקיקה חפוז שאינו מאפשר לקיים דיון ראוי ומעמיק.

 

ראש הלשכה הוסיף, כי "הלשכה מתנגדת להצעה להשוות את מבחני ההכנסה של הסיוע המשפטי והסנגוריה הציבורית למבחנים החלים בביטוח הלאומי לעניין גמלת השלמת הכנסה. גם כאשר קיימת עלייה בפניות הציבור לקבלת סיוע משפטי אין לפעול לקיצוץ התקציב. נהפוך הוא. מן הראוי, כי בנסיבות כאלה התקציב אף יוגדל...

 

"הניסיון לפגוע בשכר טרחת עורכי הדין משפיע ישירות על איכות הייצוג. מהלך כזה ירחיב את הפגיעה המתמשכת בשכבות החלשות בעת מצוקתם, וביכולתם לממש את הזכות הטבעית להליך משפטי הוגן. מדובר בנושא חברתי מובהק, שיש לו השלכות רבות. נושא זה דורש דיון מעמיק, שאין לחוקקו בהליך מהיר, השנוי במחלוקת".

 

ראש הלשכה הדגיש, כי "נוכח קיצוצי העבר התעריפים המשולמים לעורכי הדין, העובדים עם הסיוע המשפטי והסנגוריה הציבורית, הינם מבישים כבר היום. הם אינם מאפשרים ייצוג הולם לנזקקים. בשעתו קוצצו התעריפים ב 10%, לאחר כשנה מקיצוץ זה, ניסה שוב משרדך לקצץ בשכר הטרחה ב 10% נוספים, ניסיון שנמנע בזכות התנגדותם של חברי ועדת חוקה חוק ומשפט למהלך. ועתה, במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2009, מוצע לקצץ שוב ולהפחית את שכר הטרחה ב 10% אחוזים נוספים?! הפערים העצומים בשכרי הטרחה של עוה"ד העובדים עם הסיוע לעומת עוה"ד האחרים, המעניקים שירות למדינה או נבחריה, מעלים שאלה קשה בדבר נגישותם השוויונית העקרונית של בתי המשפט ושל השירות המשפטי לכל שכבות האוכלוסייה".

 

הלשכה התנגדה בעבר ומתנגדת גם כעת לכל פגיעה או קיצוץ בסיוע המשפטי ובסנגוריה הציבורית, ותפעל בכל הכלים העומדים לרשותה למנוע קיצוץ זה.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון