הודעות דוברות הלשכה

ראש לשכת עורכי הדין: המועד שבו מציע השר פרידמן לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה – פוגע ומחליש את גורמי אכיפת החוק

24.07.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

כך אמר היום ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, בעקבות פרסום הצעתו של שר המשפטים, פרופ’ דניאל פרידמן, לפצל את סמכויותיו של היועץ המשפטי לממשלה.

לדברי ראש הלשכה, המועד שבו בחר השר פרידמן להציג הצעה זו בלב חקירות ראש הממשלה, הוא מועד רע מאוד, ויש בו לפגוע ולהחליש את גורמי אכיפת החוק.

 

אשר לטענה בדבר ניגוד עניינים מובנה בתפקיד היועץ, אמר ראש הלשכה, כי לשר פרידמן יש טעות קונספטואלית, לפיה הממשלה היא לקוח רגיל. "הממשלה אינה לקוח רגיל. אין לה זכויות מקום שהחוק מופר. הלקוח של היועמ"ש הוא הדין ולא הממשלה, היינו, העמדה המקצועית איננה תלויה בזהות הלקוח ובצרכיו. ליועץ אין לקוח אישי עם עמדות אינטרסנטיות ועם מטרות רנטביליות. לפיכך, גם כאשר הוא מייעץ לממשלה וגם כאשר הוא מייצג את שלטון החוק היועץ נאמן לאותו עקרון. אין סתירה בין תפקידו כתובע לבין תפקידו כיועץ".

 

ראש הלשכה הוסיף, שככל שהטענה מתמצית בהיותו של תפקיד היועמ"ש בלתי אפשרי מבחינת העומס המוטל עליו, יש אכן למצוא פתרון לכך, אולם כזה שאינו עלול לפגוע בטוהר המידות ובשלטון החוק.

 

אשר לחלקה של ההצעה, המתייחס לכך שחוות הדעת של היועץ לא תחייב את הממשלה, והיא תוכל להיוועץ גם בעורך דין פרטי, אמר ראש הלשכה, כי גם כיום יכולים נבחרי ציבור במקרים חריגים להיות מיוצגים על ידי עורכי דין פרטיים. אולם, ככלל מדובר במהלך הפוגם בשלטון החוק, מקום בו העקרון הרגיל מאפשר לממשלה לשכור שירותים של עו"ד פרטיים, כאשר חוות הדעת של היועץ לא תמצא חן בעיניה. "היזקקות הממשלה לשכירת שירותים משפטיים פרטיים פוגעת בגורמי האכיפה ובמוסד היועמ"ש וכפועל יוצא מכך פוגעת בשלטון החוק. עמדתו של היועץ המשפטי צריכה לחייב, וחזקה שהיועמ"ש הינו אדם ניטרלי, מקצועי, מומחה משפטי מן המעלה הראשונה, שטוהר המידות ושלטון החוק כנר לרגליו. נכון לשלטון, נכון לחוק, ונכון לציבור שעמדתו תחייב את נבחרי הציבור".

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון