הודעות דוברות הלשכה

במסגרת שיתוף הפעולה של לשכת עורכי הדין עם כונס הנכסים הרשמי: "נציגי הלשכה יכהנו כמשקיפים בועדות למינוי עורכי דין לטיפול בתיקי פשיטת רגל"

13.07.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

במסגרת שיתוף הפעולה של לשכת עורכי הדין עם כונס הנכסים הרשמי, עו"ד שלמה שחר, להעברת אלפי תיקי פשיטת רגל לטיפולם של עורכי דין, יכהנו נציגי הלשכה כמשקיפים בועדות למינוי עורכי דין כמנהלים מיוחדים.

יוזמתם של ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, ועו"ד אבנר כהן יו"ר משותף של ועדת פירוק ושיקום חברות בלשכה, להגדיל את מספר עורכי הדין, שיעבדו מול הכנ"ר, בטיפול בתיקי פשיטת רגל, יצאה לדרך. שיתוף הפעולה עם הכנ"ר למימוש מגמה זו רוקם עור וגידים בהקשרם של שני פרויקטים שונים בנוגע לתיקים קיימים: האחד לגבי תיקים עד שנת 2002 והאחר לגבי תיקים מאוחרים יותר. לשם כך גובש נוהל בעצה אחת עם לשכת עורכי הדין, שנועד להסדיר כללים וקריטריונים למינוי מנהלים מיוחדים בתיקי פשיטת רגל קיימים, המצויים בכל אחד ממחוזות הכנ"ר, לקידום הליכים, על מנת להביאם לכלל סיום. המנהלים המיוחדים יקבלו, בין היתר, סמכויות חקירה, ויגבשו המלצה באשר להמשך ההליך לקראת הדיון באסיפות הנושים ו/או בבית המשפט.

 

התיקים מהתקופה המוקדמת יימסרו, כפי שכבר פורסם, לעורכי דין צעירים, שאף ישתלמו לשם כך בהשתלמות מיוחדת, שתנוהל על ידי מכון ההשתלמות של הלשכה. לצורך הטיפול בתיקים המאוחרים תוקמנה, על פי הנחייתו של הכנ"ר, ועדות שתתכנסנה לצורך בחינתם ובחירתם של עורכי דין, המועמדים לפרויקט זה בכל מחוז. לשם כך ימונו לועדות הרלוונטיות  שני נציגים מטעם הלשכה: נציג ועד המחוז הרלוונטי ונציג הועד המרכזי של הלשכה. זאת, על מנת להבטיח את מעורבות הלשכה בהליך ועל מנת שעורכי הדין ייבחרו בשקיפות הראויה.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון