הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין מצטרפת להמלצת נציבת התלונות על שופטים וקוראת לסיים את כהונתו של הרב שרמן

08.07.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין, החליט ביום 2.7.08 פה אחד להצטרף לעמדתה של נציבת תלונות הציבור על שופטים, השופטת בדימוס טובה שטרסברג-כהן, שהמליצה לסיים את כהונתו של הרב שרמן. זאת, מבלי להביע עמדה כלשהי לגבי תוכן הטענות שנשמעו כנגד הרב דרוקמן.

הועד המרכזי אימץ את הצעתו של ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, לפיה הועד המרכזי אינו סבור, שעליו להתערב בנקל בעמדה המובעת בפני הועדות לבחירת שופטים, דיינים או קאדים, וכי עמדה כזו תובע רק בנסיבות חריגות. נאמר בהחלטה, כי בענין הנדון, לאור המלצות הנציבה ולנוכח הבירור העובדתי שערכה הנציבה ומסקנותיו, הנסיבות הן חריגות. לכן, מבלי להביע עמדה כלשהי בנושא תוכן הטענות, שנשמעו כנגד הרב דרוקמן, הוחלט בענין הנדון לאמץ את ההמלצות, שהוצגו על ידי פורום המשפחה.

 

יו"ר פורום המשפחה, עו"ד אבנר זינגר, הציג את נסיבות המקרה בישיבת הועד. לדבריו, המקרה החל מתיק סידור גט, שנדון בפני בית הדין הרבני באשדוד. משהתברר שהאישה גיורת היא נשאלה שאלות לגבי קיום מצוות. בלי קשר למהות הענין שהתברר, התקבל פסק דין על ידי בית הדין הרבני האזורי באשדוד, אשר קבע ששני בני הזוג אינם יהודים – וזאת למרות שהאב יהודי מלידתו - ושילדיהם לא יהודים, ולפיכך אין להם צורך בגט. התיק הועבר לבית הדין הרבני הגדול ושם מצא את דרכו להרכב של הרב שרמן, למרות שעל פי נהלי בית הדין לא היה התיק אמור  להיות נדון בפני אותו הרכב. לאחר מעשה, נטען שמדובר היה בטעות של הפקיד. משנודע הדבר לנשיא בית הדין הרבני הגדול, הרב עמאר, בקש הוא שהתיק יועבר אליו והורה להרכב לחדול מלדון בו. למרות זאת, משום מה החליט הרב שרמן לפתוח לתיק זה תיק משנה על דעתו, והמשיך לדון בו בניגוד להנחיית הרב עמאר. לאחר תום הדיון החל הרב שרמן במלאכת כתיבת פסק הדין בו, ובכנס ארצי של דיינים טרח לחלק עותקים של טיוטת פסק הדין לכל הדיינים שנכחו בכנס, וזאת טרם ניתן פסק הדין בתיק. הרב שרמן אף הרצה עליו מספר חודשים טרם פרסומו. כעבור מספר חודשים ניתן פסק הדין, אשר כלל אמירות עובדתיות חמורות ונחרצות כנגד הרב דרוקמן בענין הגיור. זאת, מבלי שהרב דרוקמן היה צד בתיק ומבלי שהוצגו לו הדברים או שניתן לו להגיב, להופיע או לטעון בהקשרם.

 

עו"ד זינגר הדגיש, כי הפורום תומך בכל נימוקי הנציבה להמלצתה לסיים את כהונתו של הרב שרמן כלשונם. לדבריו, הפורום אינו מתייחס לשאלת התנהלותו של הרב דרוקמן. עוד נאמר, כי התנהלותו של הרב שרמן, שהינו דיין בבית הדין הרבני הגדול במעמד של שופט בית משפט עליון, הינה חריגה ובעייתית מאוד בנסיבות הענין.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון