הודעות דוברות הלשכה

הלשכה מתנגדת להעלאת סכום התביעה ל- 30 אלף ₪ בתביעות קטנות

07.07.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

על פי עמדת פורום בתי המשפט של הלשכה בראשות עו"ד יוסי ארנון, יתרון המושג בקיצור תקופת ההתדיינות נהפך למשאת נפש ולמטרה מרכזית, אגב החמצה של מהות ההליך השיפוטי, ומדובר בפגיעה שאינה מידתית בזכויות יסוד של אזרח במדינה דמוקרטית.

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין החליט ביום 2.7.08 פה אחד לאמץ את הצעתו של ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, ולקבל את עמדתו של פורום בתי המשפט להתנגד לצו בתי המשפט, להעלאת סכום התביעה ל- 30,000 ₪ בתביעות קטנות.

 

על פי עמדת פורום בתי המשפט של הלשכה בראשות עו"ד יוסי ארנון, יתרון המושג בקיצור תקופת ההתדיינות נהפך למשאת נפש ולמטרה מרכזית, אגב החמצה של מהות ההליך השיפוטי, ומדובר בפגיעה שאינה מידתית בזכויות יסוד של אזרח במדינה דמוקרטית.

 

בנוסף, נטען, כי העלאת סכום התביעה המירבי בשיעור חד אולי תקטין מן העומס בערכאת השלום, אולם בהתחשב בעובדה, כי לנתבע אין אפשרות להיות מיוצג ע"י עורך דין (למעט באישור מיוחד) יש כדי ליצור סיכון כספי גדול מדי.

 

הסכום, המתבקש כיום במסגרת השינוי האמור, הינו סכום לא מבוטל אשר במקרים רבים מגיע לכדי החלק הארי של שנת שכר שלמה של קבוצה גדולה מאזרחי המדינה.

 

לדעת הפורום, קציבת סכום כמבוקש בנוסח התיקון האמור, כאשר הדרך לפסיקתו, בבית משפט לתביעות קטנות, נעדרת ייצוג מקצועי, יכולת התגוננות ראויה בהתאם לסדרי הדין, היותם של כללי הראיות וסדרי הדין גמישים, כל אלה עשויים להביא לכדי מדרון חלקלק, אשר יחטא למטרת החקיקה. שינוי זה יביא לכדי התייתרותו של הליך ראוי, אשר מתאים יותר לסכומים מן הסוג המבוקש, והוא הליך של "סדר דין מהיר", הכולל סדר דין מחייב וזכות ערעור ראויה.

 

המגמה להגביל את זכותו של האזרח לייצוג משפטי יעיל ואיכותי מוצאת ביטויה המצער גם בניסיון המקביל להגביל את זכות הייצוג בפני רשויות ההוצאה לפועל. מגמה זו, המוצעת על ידי משרד המשפטים, פוגעת בזכויות יסוד ואינה מידתית.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון