הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין יוזמת הצעת חוק לתיקון פקודת השותפויות: ביטול הגבלת מספר החברים בשותפות המקצועית

03.07.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין החליט אתמול, 2.7.08, פה אחד לאמץ את הצעת החוק, שנוסחה על ידי ועדת התאגידים בפורום הכלכלה של הלשכה, לתיקון פקודת השותפויות – ביטול הגבלת מספר החברים בשותפות מקצועית.

הצעת החוק ביוזמת ועדת התאגידים של הלשכה בראשות עו"ד דוד תדמור, באה לתקן את סעיף 3א(1) לפקודת השותפויות, הקובע, כי שותפות של עורכי דין או של רואי חשבון לשם עיסוק במקצועם, יכול שיהיו בה יותר מעשרים חברים ואולם לא יותר מחמישים חברים.

 

על פי דברי ההסבר להצעה, במציאות הנוהגת כיום קיימים משרדי עורכי דין, שמספר השותפים בהם עובר את המכסה המקסימאלית של שותפות (50 עו"ד), ושנחסמת בפניהם האפשרות של הגדלת מספר השותפים בשל המגבלה המצוינת בחוק. לעיתים נאלצים אותם משרדים ליצור שותפות בתוך שותפות (תהליך מסורבל ומכביד), על מנת שלא לעבור את מכסת החברים הפורמאלית. ביטול הגבלה זו יכול גם לסייע לצעירים רבים להצטרף בעתיד לשותפות.

 

עוד נאמר, כי נוכח התפתחות השוק והמסחר בשנים האחרונות ונוכח הגידול הרב במספר משרדי עורכי הדין הגדולים, נראה כי אין עוד מקום למגבלה על מספר השותפים בשותפות ומוצע לתקן את הסעיף בחוק, בין היתר, באופן שבסעיף 3א (2) לפקודת השותפויות תימחקנה המילים "ואולם לא יותר מחמישים חברים".

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון