הודעות דוברות הלשכה

שביעות רצון נמוכה מעבודה מול מערכת "נט-המשפט"

30.06.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

כך עולה מסקר שערכה ועדת המחשוב הארצית, בין עוה"ד שהתחילו לעבוד מול מערכת המחשוב החדשה של הנהלת בתי המשפט.

בין ממצאי הסקר – שביעות רצון נמוכה של עורכי הדין ממערכת נט המשפט (לא התקבלה אף התייחסות משבחת אחת למערכת במצבה הנוכחי); תלונות על איטיות מערכת המחשב; פתיחת תביעות חדשות במערכת האלקטרונית והגשת בקשות בתיקים קיימים – מסורבלת; שביעות רצון נמוכה מהתמיכה הטכנית של הנהלת בתי המשפט. ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, הביע דאגה לנוכח ממצאי הסקר ועמדת ועדת המחשוב הארצית בשלב זה בהתייחס לפרויקט כולו. "התקדמות הרפורמה הממוחשבת חייבת להמשיך להיעשות בשיתוף מלא עם לשכת עורכי הדין", אמר ראש הלשכה.

 

יו"ר ועדת המחשוב הארצית, עו"ד חיים רביה, מתריע כי במצבה הנוכחי מערכת-המחשב החדשנית אינה בשלה לעבודה מול עורכי הדין: "כל עוד לא יחול שינוי דרמטי במצב, עורכי הדין ייאלצו להמשיך לעבוד מול בתי המשפט כפי שנהגו עד כה, תוך הגשת מסמכים בניר והשארתם לסריקת בתי המשפט. בכך יימנעו מהם היתרונות של מערכת מחשב חדשנית ויווצר עומס כבד על מזכירויות בתי המשפט", הוא מתריע.

 

על הסקר והממצאים

במהלך החודשים אפריל-מאי 2008 ערכה ועדת המחשוב הארצית, בפיקוחו של יועץ הוועדה, ד"ר ישי דרור, סקר בקרב עורכי הדין שקבלו כרטיסים חכמים לצורך עבודה מול מערכת נט-המשפט. אחוז המשיבים עמד על כ- 35%.

 

בין ממצאי הסקר:

  • 55% מהמשיבים סבורים שהשימוש במערכת המחשב החדשה לצורך צפייה בתיקים – נוח במידה מועטה או מועטה מאד. היתרה ציינו כי השימוש בה נוח במידה בינונית. איש לא ציין שהנוחות גבוהה;
  • 49% מהמשיבים אמרו שהשימוש במערכת לפתיחת תובענות חדשות נוח במידה מועטה מאד; 38% ציינו שהוא נוח במידה מועטה בלבד.
  • 89% מהמשיבים אמרו שהמערכת אינה נוחה – או שמאד אינה נוחה – בפתיחת בקשות חדשות בתיקים קיימים;

בין התלונות שהתקבלו – ריבוי שגיאות במערכת, המערכת "נתקעת" לעתים, איטיות במערכת ועוד. בין המשיבים היו מי שביקרו את המערכת במילים חריפות.

 

כבר לפני כשישה חודשים התריע יו"ר ועדת מחשוב, עו"ד חיים רביה, בפני מנהל בתי המשפט כי "מנקודת ראותם של עורכי הדין, שיפור הביצועים של המערכת הינו תנאי הכרחי להמשך פרישתה. הרחבת הפרישה בטרם יתוקנו הליקויים במערכת המתייחסים לציבור עורכי הדין, תבטיח מפח נפש לעורכי הדין שינסו להגיש כתבי בי-דין באמצעותה ותגרום לכך שימנעו משימוש חוזר בה למשך זמן ארוך". בעקבות זאת סוכם על הקמת ועדה משותפת להנהלת בתי המשפט ולוועדת המחשוב הארצית בלשכת עורכי הדין – בראשות השופטת מיכאלה שידלובסקי-אור (מטעם הנהלת בתי המשפט) ועו"ד אלי שטרן (מטעם ועדת המחשוב) לטיפול בדרישות עורכי הדין.

 

במכתבו למנהל בתי המשפט בדבר ממצאי הסקר, ציין עו"ד רביה, כי לאור המצב הנוכחי, ובשל העדר מענה מספק לצרכי עורכי הדין בקשר עם המערכת – ועדת המחשוב הארצית של הלשכה תמליץ לעורכי הדין להימנע משימוש במערכת הממוחשבת עד לפתרון הבעיות ומתן תשובה מספקת לדרישותיה.

  

לממצאי הסקר  

 

 

קובץ להורדה
net_hamishpat_survey_of_satisfaction_june_2008.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון