הודעות דוברות הלשכה

הצעת החוק לעריכת רפורמה בדין המשמעתי של עורכי הדין אושרה בכנסת

25.06.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

ראש לשכת עורכי הדין: "התיקון לחוק, הכולל הגברת שקיפות הליכי העמדה לדין של עורכי דין ביוזמת הלשכה, מהווה מהפכה של ממש".

ההצעה לתיקון חוק לשכת עורכי הדין - עריכת רפורמה בדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין - אושרה היום, 24.6.08, במליאת הכנסת.

 

מדובר ביוזמה משותפת של לשכת עורכי הדין ומשרד המשפטים לעריכת רפורמה בדין המשמעתי לעורכי הדין, בעקבות המלצות ועדת אלוני (בראשות השופט שאול אלוני ז"ל), אשר קבעה, כי אמנם הלשכה עושה עבודתה נאמנה בתחום האתיקה, אולם מן הראוי להפריד בין הגורמים הפוליטיים לעוסקים במלאכת האתיקה. הלשכה הובילה את השינויים המרכזיים בהצעה, ובהם הפרדה בין אתיקה לפוליטיקה והגברת המקצועיות והשקיפות של הליכי האתיקה.

 

לדברי ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון: "הגברת השקיפות של הליכי העמדה לדין של עורכי דין ביוזמת הלשכה מהווה מהפכה של ממש. הובלנו את המהלך הכולל. אני שמח על אישורו בכנסת". כיום ההליכים חסויים. לעומת זאת, לפי התיקון לחוק ההליכים ינוהלו בדלתים פתוחות, אלא אם בית הדין החליט לסגור את הדיון משיקולים מקצועיים (כמו פגיעה בשם הטוב או בחובת הסודיות).

 

התיקון לחוק משמר ומבצר את עצמאותו המקצועית של מערך האתיקה בלשכה. ועדות האתיקה יקבלו סמכויות קבילה ולא תהיינה תלויות עוד בועדים הנבחרים. בצד כל ועדה יפעל פרקליט בשכר, שילווה את פעולותיה. חברי ועדות האתיקה ייבחרו על ידי הועדים הנבחרים. בכל ועדת אתיקה יפעלו נציג ציבור או שניים (לפי גודל הועדה), שיהיו משפטנים שאינם עורכי דין פעילים.

 

בנוסף, תוקם ועדת מינויים מאוזנת ואובייקטיבית, אשר תבחר את הדיינים לבתי הדין המשמעתיים. בראש הועדה יעמוד שופט בדימוס, ועל חבריה ימנו ארבעה עובדי לשכה ושני חברים משירות המדינה. החלטות ועדת המינויים תתקבלנה ברוב רגיל.

 

לדברי עו"ד דרור ארד-אילון, יו"ר ועדת האתיקה הארצית של הלשכה, שהוביל את עמדת הלשכה בנושא,"התיקון לחוק מהווה הזדמנות חשובה לחיזוק מקצוע עריכת הדין ולהגברת אמון הציבור. אנו נפתח את הדלתות במידה ניכרת ונגן על העצמאות המקצועית של עורכי הדין, שהיא רכיב חיוני של חברה אזרחית חופשית. הציבור ייווכח, כי מוסד האתיקה של לשכת עורכי הדין הוא מהמוסדות המרשימים בתחום האתיקה המקצועית בארץ, והיא מהווה מודל לדוגמא גם בהשוואה לשיטות משפט זרות".

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון