הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין תנהל מאבק ציבורי נגד אישור הרפורמה בהוצאה לפועל כפי שהובאה בפני ועדת החוקה של הכנסת

20.06.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין החליט ביום 17.6.08 לאמץ את הצעת ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, ולפתוח במאבק ציבורי נגד אישור הרפורמה בהוצאה לפועל, כפי שהובאה בפני ועדת החוקה של הכנסת.

הרפורמה בהוצאה לפועל, אשר הונחה על שולחן הכנסת לפני כשנתיים, כללה רצף של תיקונים שרירותיים. לשכת עורכי הדין, אשר סברה, כי דרושה רפורמה מקיפה בהוצאה לפועל, קיבלה את הרפורמה כעובדה קיימת, מבלי ששיתפו את עורכי הדין בתהליך. למרות זאת, נציגי פורום ההוצאה לפועל של הלשכה ובראשם עוה"ד סורין גנות, ליאור שפירא ונזי חלבי, פועלים במהלך השנתיים האחרונות בועדת החוקה של הכנסת לעריכת תיקונים ולהתאמת הרפורמה למציאות, ולזכותם מספר הישגים לא מבוטלים, ביניהם ביטול הגזירה בדבר מניעת מימושם של שיקים עד לסך של 500 ש"ח בהוצאה לפועל, מהטעם שהדבר יפגע בשכבות החלשות, וכן הקביעה, כי המסלול המקוצר, לפיו הגבייה עד לסך של 30 אלף ש"ח תתבצע ישירות באמצעות פקידי ההוצאה לפועל, יהיה מסלול חלופי.

 

חרף ההישגים של נציגי הלשכה בועדת החוקה של הכנסת, סבורה הלשכה, כי עצם קיומו של המסלול החלופי, שבמסגרתו יסתייעו הזוכים בפקידי ההוצאה לפועל לגביית החוב, שאינם אנשי מקצוע, ולא בעורכי הדין, יפגע בראש ובראשונה בציבור, המבקש לגבות את חובו. כמו כן, מתנגדת הלשכה נחרצות להתערבות שר המשפטים בקביעת שכר טרחתם של עורכי הדין.

 

אשר לסוגית מאסר החייבים בהוצאה לפועל, הרי שראש הלשכה ונציגי הארגונים החברתיים הלב וידיד, קיימו מספר ישיבות במשרדו של ראש הלשכה, והגיעו במאמץ רב להבנות. ההסכמה כללה שינוי שמו ומהותו של הצו, שהגיע לבתי החייבים בסופו של תהליך הפנייה אליהם - לא עוד פקודת מאסר, אלא צו הבאה, בדומה לדרישה מעד להגיע להעיד בבית המשפט. כמו כן, ייווצר על פי ההצעה מדרוג של שלבי ההוצל"פ, שרק בסופו צו הבאה. רק לאחר שהחייב עבר חקירת יכולת, הובא בפני רשם ההוצאה לפועל, והרשם יתרשם, כי החייב מתחמק מתשלום החוב, רק אז, כמוצא אחרון, יוטל מאסר. המאסר יותנה בייצוג חובה קודם הינתנו ובהפעלת שיקול דעת שיפוטי באולמו של הרשם ובנוכחות החייב. תיפתחנה עמדות למסירת מידע ומסמכים בכל לשכה, תופחתנה האגרות ויימצא פתרון לסוגיית הדיור החלופי. פתרון זה ימנע מקרים של פגיעה בחייבים, חסרי יכולת להסדיר חובם, אך יהא בו כדי להבהיר לחייבים מתחמקים, שיש ביכולתם להסדיר את חובם, כי יש מחיר להתנהלותם הלא חוקית.

 

ההסכמה הושגה, מתוך הבנה שיו"ר ועדת החוקה של הכנסת, פרופ' בן ששון, יאמצו במסגרת הרפורמה בהוצאה לפועל, אולם משיו"ר הועדה חזר בו וכך גם הארגונים החברתיים, הרי שהלשכה תאבק לאמצו במסגרת הרפורמה, מתוך תפיסה שההסדר הוא נכון וצודק, ויש בו לאזן בין הפגיעה בחייבים לבין ההתמודדות עם חייבים המתחמקים מתשלום החוב.

 

לאור עמדתו של יו"ר ועדת החוקה של הכנסת, ולאחר פגישה שקיימו נציגי פורום ההוצאה לפועל של הלשכה עם שר המשפטים, פרופ' דניאל פרידמן, ומשהובהרו עמדותיו, לפיהן לא תתקבל עמדת הלשכה בנוגע לשמירת עצמאותה בקביעת שכר הטרחה ובנוגע למאסר חייבים, נערכת הלשכה כאמור למאבק ציבורי נגד הפגיעה בעורכי דין בתחום ההוצאה לפועל.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון