הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין: "הנחיית מנהל בתי המשפט המגבילה את מינוי כונס נכסים לצורך מימוש מטלטלין בהוצאה לפועל – פוגעת בנושים, בחייבים ובעורכי הדין"

15.06.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין החליט ביום 3.6.08, פה אחד, להתנגד להנחיה שהפיץ מנהל בתי המשפט, השופט משה גל, בחודש אפריל האחרון, שתוצאתה המעשית הינה הרחבת השימוש במחסני ההוצאה לפועל בכל הקשור למימוש מטלטלין, כגון רכבים, וזאת כתחליף למינויים של כונסי נכסים למטרה זו.

על פי הנחייתו של מנהל בתי המשפט, ראש הוצאה לפועל אשר יורה על ביצוע מכירה שלא באמצעות מחסני הוצאה לפועל, ינמק את החלטתו ויציין את שיקולי היעילות והצדק שהביאו אותו לבחור בדרך זו, על פני מכירה במחסני הוצאה לפועל. כמו כן, ראש הוצאה לפועל המורה על מינוי כונס נכסים, צריך להיות מודע לכך שמוטלת עליו החובה לפקח פיקוח מהותי וענייני על כונס הנכסים במהלך הכינוס, ובכלל זה לדרוש לקבל דיווח תקופתי מהכונס, להציב דרישה להעמדת בטוחות מתאימות, ליתן הוראות שונות באשר לניהול קופת הכינוס וכיוצא באלה.

 

הועד המרכזי אימץ את עמדתו של פורום ההוצאה לפועל של הלשכה בראשותו של עו"ד סורין גנות, לפיה יש להתנגד נחרצות להנחיה זו מהטעם של פגיעה בנושים, בחייבים ובעורכי הדין. בעמדה נטען, כי מנהל בתי המשפט אינו מתערב בהחלטות שיפוטיות, והנה דווקא בהליך של כינוס נכסים, העובד בצורה היעילה ביותר בהוצאה לפועל, החליט להתערב. עוד נאמר, כי ההנחיה גובשה ללא התייעצות עם נציגי הלשכה וללא שמיעת עמדתם כגורם המרכזי בהפעלת המערכת.

 

במהלך הדיון נטען כי ההפניה למחסני ההוצאה לפועל ישירות ולא ביצוע הליך המימוש באמצעות כונס נכסים עלולה ליצור קשיים לא מבוטלים. כך, למשל, במקום בקשות למימוש בלשכות ההוצאה לפועל תוגשנה תביעות למימוש הנכסים בבתי המשפט, וכך תועמס עבודת ההוצאה לפועל על השופטים. כמו כן, הפגיעה במעמדם של הנושים כנושים מובטחים בהכרח תייקר את ההלוואות לרוכשים.

 

נטען, כי הדרך היעילה והצודקת ביותר למימוש הינה באמצעות כונס נכסים. יתרונות המכירה באמצעות כונסים בהשוואה למכירה באמצעות מחסני ההוצל"פ הינם בולטים. עורכי הדין ככונסי נכסים פועלים למקסום שווי הבטוחה לטובת הנושה והחייב בצורה היעילה והמהירה  ביותר. ככל שמקבלים תמורה

 

גבוהה יותר ובצורה מהירה יותר - כך טוב הן לנושה שחובו נפרע, והן לחייב שמרוץ הריבית של חובו נעצר, ובהרבה מקרים נותרת לו אף יתרה כזו או אחרת מעצם המימוש. למשל, בהליכי מימוש של רכבים, מפרסמים כונסי הנכסים מודעות באתרי אינטרנט ובעיתונים, מהטעם שככל שיש יותר מתמודדים, יש יותר הצעות אטרקטיביות והתמורה המתקבלת עולה. מנגד, מחסני ההוצאה לפועל מפרסמים בעיתונות הכתובה בלבד, כדי לעמוד בדרישות פרסומיות מינימאליות בלבד.

 

בנוסף, נטען כי כונסי הנכסים מוסרים פרטים למתמודדים במכרז בצורה אופטימאלית, במחסני ההוצל"פ, מאידך, שעות העבודה מוגבלות, ולא ניתן לשוחח בטלפון ולקבל פרטים נוספים והסברים, מה גם שרמת הסבלנות קטנה מאוד. כונסי הנכסים מנהלים התמחרויות בין המציעים הגבוהים ביותר ומשתדלים להגיע למקסימום השווי, לאחר ההתמחרות נשלחת פניה לחייב ומציעים לו לפדות  את הרכב במחיר ההצעה הגבוהה ביותר או גובה החוב בתיק הנמוך ביותר מבין השניים. במחסני ההוצאה לפועל לא ידוע על מתן זכות הפדיון לחייב או על אפשרות לנהל עם החייב מו"מ. כונסי נכסים מבצעים את כל ההליכים תוך כ- 30 יום!!!, במחסני ההוצל"פ התמורה מגיעה לזוכה לאחר חודשים רבים.

 

יודגש, כי בניגוד לאמור בהנחיה, כל ההליכים המבוצעים על ידי כונס הנכסים, כולל התפיסה, הפרסום, הליכי המכירה וחלוקת הכספים, מפוקחים בצורה מלאה ע"י ראשי ההוצל"פ באמצעות בקשות ודו"חות שמוגשים לראשי ההוצל"פ. דווקא במכירה ע"י מחסני ההוצל"פ לראשי ההוצל"פ אין כל ביקורת או שליטה (כמו לאף גורם אחר).

 

ההנחיה, כאמור, לא רק שאינה תורמת לשיפור שיעורי הגביה, כי אם להפחתתם, בהיותה פוגעת קשות ביכולת מימוש מטלטלי החייב. הדבר הינו לרעת החייב, שחובו יתפח, מאחר שאינו ממקסם את יכולת ההחזר של חובו. ההנחיה היא גם לרעת הנושה, שאינו זוכה להחזר מלא של החוב.

 

עוד נאמר בעמדת הפורום, שאומצה על ידי הועד המרכזי, כי ההנחייה פוגעת פגיעה ממשית באושיות מקצוע עריכת הדין, בזכויות עורכי הדין ובמעמד המיוחד שהוקנה להם בדין כ- OFFICER OF THE COURT.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון