מאמרים וכתבות

איתור מקוון של מומחים לצורך קבלת חוות דעת מקצועית

האתר "המכון הישראלי לחוות דעת מומחים ובוררים" מספק שירות רב ערך לעורכי דין וכולל כ- 5,000 מומחים ישראלים בתחומים שונים. האתר מאפשר איתור מומחים באמצעות מנוע חיפוש הכולל אפשרויות חיתוך רבות כגון: מקצוע, התמחות, אזור ועוד.

מומחים מהארץ והעולם

אתר מאגר המומחים של המכון הישראלי לחוות דעת עדים מומחים נחלק לשני סוגים של מומחים: 4,902 מומחים ישראליים ועוד 6,400 מומחים אנגליים, הקשר לאתר המומחים האנגלי נועד לתת מענה לאותם עורכי הדין (וגם לציבור הרחב) במקרים בהם עורך הדין הישראלי נתקל במומחה ישראלי המוצא עצמו מתחבט בלבטים אתיים ונמנע מלחוות דעה כנגד עמיתו הישראלי.

 

איתור המומחה

ניתן לאתר את המומחה באתר באמצעות מנוע החיפוש ע"פ אין ספור אפשרויות חיתוך. גישה כללית יכולה להיות באמצעות הסתייעות במפתח הסיווגים המכיל מאות ענפי התמחות וענפי משנה או לחילופין באמצעות חיפוש והקשה ישירה בטקסט החופשי ואחר כך ע"פ חיתוכים נוספים כגון: מקצוע, התמחות, תואר, ותק מקצועי כללי, ותק מקצועי בתחום ההתמחות הספציפית, אזור, מאמרים, תמונה. פרטים שמעדכן המומחה באמצעות קוד הכניסה והסיסמא האישיים שלו לאתר מאפשרים להזין ולעדכן את פרטי ההתקשרות עמו, מכאן שהמאגר מעודכן ע"פ רבon line .

 

יצירת קשר עם המומחה ישירות

ניתן ליצור קשר עם המומחה הן באמצעות השארת הודעת דואר למומחה באתר או שליחת הודעת דואר אלקטרוני לדוא"ל שלו, בנוסף באמצעות פרטי ההתקשרות שהמומחה מוסר באתר, בד"כ טלפון קווי + סלולרי + פקס + כתובת וכו'.

 

סוגי המומחים

המומחים הישראליים נחלקים לשני סוגים: מומחים שהשתלמו בקורס העשרה עזר משפטי (מוגדרים במאגר "מומחה מוסמך המכון") ומומחים שבחרו שלא להשתלם (מוגדרים במאגר "כמומחה חוץ").

ניתן לומר חד משמעית שדווקא מומחים בעלי וותק מקצועי ועבר עשיר של הופעות בבתי משפט (כדוגמא בולטת כל 397 הפרופסורים המנויים במאגר כולם בעלי ניסיון עשיר בעריכת חוות דעת והופעות בבתי משפט) גילו פתיחות ורצון ליטול חלק פעיל בקורס ההעשרה, שיועד גם למומחים בעלי ותק המבקשים למקסם את הפוטנציאל ולהעשיר ידע וגם למומחים המבקשים להצטרף למעגל העדים המומחים.

 

רעיון ההקמה

רעיון הקמתו של המכון הישראלי לחוות דעת מומחים ובוררים, המהווה מחד, אכסניה ואולפנא ללימוד מקצועות עזר - משפטיים ומאידך, מאגר סדור ומרוכז המסווג אלפי עוסקים במקצועות המשפטיים והעזר - משפטיים לענפיהם, נהגה עוד שעה שעו"ד בנימין קצוב ואנוכי שרתנו בפרקליטות המדינה.

 

למן הגיית הרעיון, ברור היה שהקמתו של המכון תהא למשימה מורכבת ותובענית. את הנדבך הראשון למפעלנו הנחנו שעה שלמדנו בעיון ובתשומת לב רבה מאות פסקי דין של שופטי בתי המשפט בכלל והעליון בפרט, הזועקים ביקורת נוקבת ביחס לאיכות ולחריגה מסמכות בתחום הגשת חוות דעת מומחים. הצורך לשיפור רמת כתיבתן ועריכתן של חוות דעת מומחים כמו גם מילוי החלל החסר על ידי גיבוש הכללים המצטברים והנחיות בית המשפט העליון בדבר אמות המידה האלמנטריות, הנדרשות מעד מומחה, כמו זעקו לשמיים.

  

סילבוס קורס המומחים

מעודדים מהרעיון המקורי, ובעיקר מהעובדה שמצאנו מזור ומרפא לתחום חשוב כל כך שנעזב לחוליו, קבענו להשתית את יסוד מפעלנו על בסיסו של סילבוס הקורס להכשרת עדים מומחים.

 

עריכת סילבוס המומחים זיכתה אותנו בשנתיים של עבודה מאוד אינטנסיבית. חומר רב נאסף ועובד, על בסיס מסקנותיה והמלצותיה של וועדת לורד וולף לרפורמה בכל הקשור לסדרי הדין האזרחי בממלכה המאוחדת, לרבות המלצות הוועדה בדבר הצורך בקיום כללים מנחים בכל הקשור למינוי ולשימוש בעדים מומחים. הכל, כמובן, בשים לב לשינויים המתחייבים מן ההבדלים בין סדרי הדין וההלכה הפסוקה הנהוגים באנגליה ובישראל.

 

כעמוד האש לפני המחנה שימשו לנו פסקי הדין הרבים של ביהמ"ש העליון, אט אט "גיירנו" את המלצות וועדת וולף בהתאמה לדיני ארצנו. זכינו לתבל את מתכוננו בעצותיהם המכוונות של האורים והתומים במערכת המשפט הישראלית.

 

קורס העדים המומחים התמקד באספקטים המשפטיים הרלבנטיים לעריכת חוות דעת מומחה והעדתו של המומחה בבית המשפט, השתתפו בהכנת סילבוס הקורס ושימשו כמרצי הקורס השופטים: ד"ר גבריאל קלינג, ד"ר עודד מודריק, ד"ר עדי אזר, דבורה ברלינר, רות אליעז - שטרנברג, אמנון שטרסנוב, ברכה בר זיו, נילי קוצר, רחל ברקאי, השופטים בדימוס: דב לוין ז"ל, חנוך אוריאל, חיים שפירא ז"ל, חנה אבנור, שאול אלוני, אורי שטרוזמן, וכן פרופ' זמיר, פרופ' רובנשטיין, פרופ' מיקולינסר, פרופ' אהרן אנקר, פרופ' ערן דולב ועוד.

 

קורס בוררים

המכון הרחיב פעילותו ליעדים נוספים. הוספנו את סילבוס קורס הבוררים, במסגרתו הוכשרו מאות בוררים מכל תחומי העשייה, בעיקר עורכי דין ונבחרי ציבור כגון: שרי ממשלה, חברי כנסת, ראשי ערים ומועצות, רבנים, כמרים, קאדים, טוענים דתיים (שרעיים, יהודים, דרוזים), ראשי מוסדות ונושאי משרה בגופים ציבוריים וממשלתיים, המסווגים במאגר בשתי קטגוריות: סקטוריאליים (רו"ח ומקצועות הנדסיים) וא-סקטוריאליים (היתר).

 

מלאכת הוצאתו לאור של האוגדן ההתמחות המלא והקמת אתר האינטרנט www.israeli-expert.co.il הייתה למשימה מורכבת, והיא נעשתה פרקים פרקים, בשלב זה סודר המאגר 4902 מומחים ישראלים, אליהם מצטרפים כל העת מומחים נוספים.

 

מאגר המומחים אינו מתיימר לכלול כל מומחה בישראל, יודגש: המאגר מקיף אלפי מומחים ובעלי מקצועות משפטיים ועזר משפטיים, מקשת רחבה ביותר של תחומי עיסוק. ע"פ רב סדורים במאגר מומחים ידועים בעלי ניסיון עשיר שיצאו להם מוניטין רב, רובם חדורי תודעת איכות ומצוינות מקצועית ומכאן גם הכרתם כי תחום חיווי הדעת מחייב התמקצעות. על הכרתם בצורך בהתמקצעות, חרף מומחיותם, יפים דבריו הקולעים של כבוד שופט ביהמ"ש העליון ומבקר המדינה חיים ה. כהן ז"ל המובאים בפתיח לאוגדן:

 

"מעשה רב עשה המכון הישראלי לחוות דעת מומחים: הוא השכיל להקל מעל שופטי ישראל את סבלם המר למראה "חוות דעת" של מומחים שלשונם מעורפלת ומסורבלת, אינם יודעים להבחין בין העיקר והטפל, ומתקשים להסדיר ולהסביר נסתרות מקצועם. בשנה הראשונה לקיומו הכשיר המכון כמעט אלפיים מומחים מכל המקצועות ולימדם אמנות חיווי-הדעת המשפטי. תרומה כבירה היא לא רק למיומנותם של עדים מומחים, כי אם גם ליעילות השפיטה ועל כן לעשיית צדק.

ספר זה ישמש מעין כרטיס- ביקור של המומחים הרבים שעברו את כור המכון. הם ראויים לכל שבח: בנוהג שבעולם, מומחים רגישים ופגיעים הם, ותוקף עצם מומחיותם משוכנעים שאין עוד מה ללמדם וממי ללמוד. גדולתם של המומחים המנויים בספר זה היא בענוותם: הם הכירו שניסוח חוות-דעת, כי תורה היא ולימוד היא צריכה. יכולים הם להיות סמוכים ובטוחים שהשופטים יתייחסו אליהם ואל מאמציהם בכבוד גדול.

יעמדו על הברכה יוזם הפרוייקט ומנהלו, עורך-הדין עודד לופט, והפרופסורים דוד ליבאי ואהרן אנקר שפרשו על המכון חסות אקדמית. הם יכולים להתגאות ולהתפאר על הצלחה כה רבה וכה מהירה של משימה חשובה זו.

חיים, ה. כהן."

 

אין ספור פסקי דין על בסיס מומחי המאגר

מאז הונח המאגר על שולחנו של כל שופט בישראל נפסקו אין ספור פסקי דין על בסיס חוות דעתם של מומחי המאגר.

 

אתר המאגר הפך פופולרי עד מאוד לאחרונה ומומחי המאגר מדווחים על פניות רבות של עורכי דין לקבלת חוות דעת ומינויים. אין כל כוונה להטיל תשלום בגין השימוש במאגר באמצעות הכתובת: www.israeli-expert.co.il

 

 

קישורים
הערות העורך
המידע על האתר והשירותים הניתנים בו מפורסמים על ידי בעלי האתר ועל אחריותם. בפרסום הכתבה והקישור לאתר אין משום המלצה כלשהי מטעם לשכת עורכי הדין בישראל והלשכה אינה אחראית על טיבם ואיכותם של השירותים הניתנים בו.
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון