הודעות דוברות הלשכה

מנכ"ל משרד המשפטים בלשכת עורכי הדין: "30% מהמשרות החדשות בשירות המדינה מיועדות לבני

05.06.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

מ"מ ראש הלשכה, עו"ד רון גזית: "הלשכה תסייע למשרד המשפטים ביישום החלטות הממשלה לייצוג הולם של בני האוכלוסיה הערבית".

מנכ"ל משרד המשפטים, עו"ד משה שילה, אמר את הדברים בישיבה שהתקיימה בלשכת עורכי הדין עם חברי הצוות לסיוע בהשמת עורכי דין ומשפטנים במגזר הציבורי, בראשות מ"מ ראש הלשכה, עו"ד רון גזית. הישיבה נערכה בהמשך לישיבות קודמות שקיים ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, עם מנכ"ל משרד המשפטים ועם נציב שירות המדינה, וחברי צוות הלשכה, אשר במהלכן הדגיש את מחויבות הלשכה לסייע בהגברת הנגישות של עורכי דין ומתמחים למשרות בשירות המדינה.

 

בפתח הישיבה אמר עו"ד גזית, כי למדינה יש אינטרס ראשון במעלה להנהיג שוויון זכויות מלא לבני האוכלוסייה הערבית, וכי מקום שהחקיקה בישראל קובעת שוויון יש לקיימו. "בפועל אין שוויון אמיתי לבני האוכלוסייה הערבית ואם לא נלמד לכבד אחד את השני ונקיים שוויון, נהיה כולנו בצרות". עו"ד גזית הוסיף, כי הלשכה תסייע לצוות הסרת החסמים, שהוקם ליישום החלטות הממשלה בדבר ייצוג הולם לבני האוכלוסיה הערבית בראשות מנכ"ל משרד המשפטים, בנגישות ובהעלאת מודעות בקרב עורכי דין ומשפטנים מהמגזר הערבי למכרזים בשירות המדינה. "אנו רוצים לוודא שעו"ד ומתמחים ערבים יהווה בשלב זה 12% מקרב העובדים בשירות המדינה על פי החלטת הממשלה, ולשם כך צריך להקצות שליש מכל מכרז לאוכלוסיה הערבית".

 

מנכ"ל משרד המשפטים ציין, כי משרד המשפטים רואה עצמו ככתובת הממשלתית בנושא שוויון זכויות לכל. לדבריו, עם כניסתו לתפקיד הוא החליט, בתיאום עם ראשי המשרד, כי קיימת חשיבות רבה בקידום עקרון השוויון. במסגרת זו הוחלט על קידום העדפה מתקנת לאוכלוסיה הערבית. "במקומות בהם ניתן לבצע שינוי מיידי כך נעשה. לפיכך, 20% מבני השירות האזרחי במשרד המשפטים הינם ערבים. כמו כן, יצרנו מאגר העדפה מתקנת למתמחים ערבים המוביל לכך שלערך 12% ממתמחי המשרד הינם ערבים.

 

באשר לעובדי המדינה, המצב יותר בעייתי, מכיוון שבעידן של קיצוצים בכוח אדם קיים קושי ליצור שינוי מיידי. עם זאת, הנחיתי, כבר לפני כשנתיים, כי לפחות 20% מהמשרות החדשות/ המתפנות ייעודו לערבים, כאשר ביחידות מסוימות הדרישה היא גבוהה יותר. כיום, בהתאם להחלטת הממשלה, 30% מהמשרות מיועדות לערבים".

 

"החלטת הממשלה הראשונה משנת 2006 בדבר ייצוג הולם לבני האוכלוסיה הערבית בשיעור 10% היתה לא מציאותית, מאחר שעל מנת לממש את היעד של איוש  10% מהמשרות היה צורך בפרישה של 10% מעובדי השירות הציבורי, הפורשים מדי שנה בשיעור נמוך בהרבה. לכן, תוקנה ההחלטה ונקבע יעד שעד

 

שנת 2012 לפחות 10% מעובדי המדינה יהיו בני האוכלוסיה הערבית". מנכ"ל המשרד הצביע על קשיים נוספים ביישום היעד, כגון הקושי הגיאוגרפי, העדר פנייה של בני האוכלוסיה הערבית למכרזים במיוחד בירושלים ובאזור המרכז.

 

מנכל המשרד הדגיש, כי כאשר ישנה הקצאה של תקנים חדשים ויחידות חדשות, ניתן ליישם את היעדים בהחלטות הממשלה ביתר קלות. "הקמנו עכשיו יחידה לסיוע משפטי בנצרת, ש-50% מהעובדים בה יהיו בני האוכלוסייה הערבית. בכוונתנו להקים אגף נוסף בצפון של האפוטרופוס הכללי. בנוסף, התייחס המנכ"ל גם לנושא מיקור החוץ. לדבריו, בשתי היחידות של משרד המשפטים הסנגוריה הציבורית והסיוע המשפטי, מועסק במיקור חוץ שיעור גבוה של עורכי דין ערביים. 

 

"לא כל יחידות הממשלה מודעות לחשיבות גיוס עובדים ערבים. אין מדיניות מוטמעת. יש מקומות שבהם צורת החשיבה האישית של מקבלי ההחלטות משפיעה על גיוס העובדים. כל משרדי הממשלה חויבו לערוך תכנית עבודה ולהיפגש פעמיים בשנה עם הצוות ולהראות שקלטו 30% מבני האוכלוסיה הערבית", ציין מנכ"ל המשרד.

 

יו"ר ועד מחוז הצפון של הלשכה, עו"ד חאלד חוסני זועבי, מ"מ יו"ר הצוות, שהוקם מטעם הלשכה לסיוע בהשמת עורכי דין ערבים, ציין, כי במחוז הצפון ובמחוז חיפה יש לנו נגישות רבה לעורכי הדין הערבים ואנו יכולים לסייע בהעלאת המודעות למכרזים ולמשרות פנויות. "יש לעקור מן השורש דעות קדומות בדבר העדר הסיכוי של מועמדים ערבים להתקבל למשרות במגזר הציבורי". עו"ד משה ויינברג, המשנה לראש הלשכה וחבר הצוות, הדגיש אף הוא את חשיבות העלאת המודעות בקרב עורכי הדין בדבר קיומם של מכרזים ומשרות פנויות לבני האוכלוסיה הערבית.

 

רוב חברי הוועדה ראו בצעדים הננקטים על ידי המדינה בכלל ומשרד המשפטים בפרט כצעדים חיוביים למען קידום המטרה המשותפת, הציעו הצעות לייעול והכריזו על נכונות לשכת עורכי הדין לשתף פעולה ולסייע למשרד המשפטים בקידום הסוגיה.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון