הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין תצטרף לבקשה לקיום דיון נוסף בבית המשפט העליון ותטען: "המועד הראוי לקביעת מקרה הביטוח שממנו מתחיל מרוץ ההתיישנות - מועד התגבשות הנכות"

05.06.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין החליט היום, 3.6.08, ברוב דעות להצטרף לבקשה לקיום דיון נוסף על פסק הדין בערעור בנושא המועד לקביעת מקרה הביטוח, שממנו מתחיל מרוץ ההתיישנות. בפסק הדין נקבע, כי מרוץ ההתיישנות מתחיל ממועד קרות המחלה/הארוע ולא ממועד התגבשות הנכות (ע"א 1806/05 הראל חברה לביטוח בע"מ נגד עזבון המנוח דויד אמיתי ז"ל).

פסק הדין נסב על מקרה שבו המשיב המנוח היה מבוטח בביטוח תאונות אישיות, שכלל הרחבה גם למקרה של מחלה. המנוח לקה באוטם שריר הלב באוקטובר 1993. בסוף שנת 1996 נקבעה לו נכות צמיתה על ידי הביטוח הלאומי. בחודש מרץ 1999 תבע את חברת הביטוח. תביעתו הוגשה פחות מ- 3 שנים מיום קביעת נכותו, אך יותר מ-3 שנים מיום שלקה באוטם שריר הלב (תקופת ההתיישנות לפי חוק חוזה ביטוח והפוליסה היא 3 שנים). בית משפט השלום קבע שמרוץ ההתיישנות מתחיל מארוע האוטם, ודחה את התביעה מחמת התיישנות. בית המשפט המחוזי ברוב דעות קיבל את הערעור, וקבע שמרוץ ההתיישנות מתחיל ביום קביעת הנכות צמיתה.

 

בית המשפט העליון ברוב דעות קיבל את הערעור, וקבע שמרוץ ההתיישנות מתחיל ממועד קרות האוטם בשריר הלב. השופטת ארבל סברה בדעת מיעוט, שהמועד הראוי לתחילת מרוץ ההתיישנות הוא מועד התגבשות הנכות צמיתה. בין השיקולים שהעלתה השופטת, כל עוד לא התגבשה הנכות צמיתה יקשה על המבוטח להעריך, האם נכון מבחינתו לתבוע אם לאו, שיקולי הצדק מטים את הכף להארכת תקופת ההתיישנות, שכן המבוטח משלם פרמיות ומסתמך על תגמולי הביטוח, שיעמדו לו בעת צרה, ואילו לחברת הביטוח לא נגרם נזק.

 

הפנייה לועד המרכזי נעשתה על ידי עו"ד יראון פסטינגר, ובמהלך הדיון התקבלה הצעתו של ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, לפיה הלשכה תצטרף לבקשה לקיום דיון נוסף בבית המשפט העליון, ותטען, כי המועד הראוי לתחילת מרוץ ההתיישנות הוא מועד התגבשות הנכות. זאת, מהטעם של הגנה על זכויות נפגעים ופערי הכוחות בין המבטח למבוטח.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון