הודעות דוברות הלשכה

דיני ירושה – צוואות, ירושות ועזבונות

06.05.2008

עו"ד גלית ענתר-לרון, ההוצאה לאור של הלשכה

הספר מאת פרופ’ מיכאל קורינאלדי, ההוצאה לאור של לשכת עורכי הדין, מחזיר את הרפורמה בתחום דיני הירושה לסדר היום הציבורי ומעורר דיון סביב השאלה האם ימצא פתרון מקובל בעניין בני זוג מאותו מין.

סוגיית הרפורמה בדיני ממונות וירושה נדחקה בשנים האחרונות לקרן זווית. הצעת הקודקס, המתפרסמת בזה לראשונה, טרם הוגשה לכנסת ולא נתפרסמה ברשומות, וזאת בשל מחלוקת פוליטית בעניין זכויות הירושה בין בני זוג מאותו המין.

 

ממשלת ישראל העדיפה לקבל את דרישת ש"ס לקבוע בחוק הגדרה של "בן זוג" כ"איש ואישה המקיימים משק בית משותף" ולשלול את שוויון הזכויות של המשפחה החד מינית, אך שר המשפטים התנגד לכך, ולכן הוא מעכב את קידום הקודקס כולו.

 

בישיבה של ועדת הירושה של לשכת עורכי הדין יצא פרופ' קורינאלדי חוצץ כנגד העיכוב בקידום החקיקה בציינו כי: "למעלה מ–10 שנות עבודה של ועדות ציבוריות בראשות נשיא בית המשפט העליון דאז, השופט אהרון ברק, והשופט יעקב טירקל, עלולות לרדת לטמיון".

 

בספרו, דיני ירושה-צוואות, ירושות ועזבונות, אשר ראה אור לאחרונה, מעלה פרופ' קורינאלדי על נס את הרפורמה המוצעת בתחום, ואף תורם ומציע מספר פתרונות יצירתיים משלו לסבך שנוצר.

 

לא אחת נקרה לידי עורך הדין, טיפול בענייני ירושה או צוואה, אף אם הוא אינו עוסק בתחום זה. הספר הוא "מורה נבוכים" בתחום, ומסייע לעוסקים בתחום או למי שבאקראי מטפל בסוגיות הקשורות לתחום.

 

הספר סוקר בהרחבה את ההיבטים השונים של דיני הירושה, תוך התייחסות לפסיקה הענפה ולחקיקה הרלוונטית. כך, בין היתר, נדונות הסוגיות לעניין שיטת הפרנטלות ועקרון הייצוג, ירושת בני הזוג, ירושת הידועים בציבור, זכויות המגורים של האלמן/אלמנה, יסודות הצוואה, החופש לצוות והצוואה ההדדית, יורש אחר יורש, ועוד. פרקים מיוחדים הוקדשו לכשרות לרשת ולהורות הטכנולוגית - ההפריה המלאכותית ולתוצאותיה לעניין זכות הירושה של היילוד.

 

בספר מתפרסמת לראשונה הצעת חוק הירושה ככתבה וכלשונה, בליווי דברי הסבר והערות. פרסום הצעת החוק מעמיד את הרפורמה המוצעת בדיני ירושה לדיון ציבורי ראוי.

 

פרופ' קורינאלדי טוען בספרו כי אין מקום להפליה של בני זוג מאותו המין, בפרט כשהחקיקה המוצעת מתייחסת לדיני הממונות, אשר בהם חל חופש צוואה כמעט בלתי מוגבל. על מנת למצוא פתרון אשר יהלום את קשת הדעות הרווחות – מציע פרופ' קורינאלדי לקבוע הסדר של צוואה סטטוטורית (מעין צוואה על פי חוק). לפי הצעתו, בני זוג מאותו המין החיים במשק בית משותף, ואשר אין לאף אחד מהם בן זוג אחר, רואים את הנותר בחיים כאילו המוריש ציווה לו את עזבונו, והוא כשאין הוראה אחרת בצוואת המוריש.

 

עניין נוסף עליו מותח המחבר ביקורת בספרו הוא עניין ההסדרים הקיימים לגבי הידועים בציבור. לדוגמא: חוק הירושה הקיים מגן על זכות הירושה של האלמנה החוקית נגד הידועה בציבור: לידועים בציבור, אשר אחד מהם נשוי לאחר, אין זכויות ירושה. הצעת החוק הממשלתית מחדשת וקובעת העדפה של הידועה בציבור כנגד האלמנה החוקית, וזאת אם היה קיים פירוד בינה לבין המוריש במשך שלוש שנים לפני פטירתו.

 

קבלת ההצעה תקנה לידוע בציבור זכות לפנות בחייו לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה למתן פסק דין הצהרתי, לפיו הוא פרוד מאשתו החוקית, וזאת במגמה לקבוע מראש עוד בחייו מי בת הזוג שתהא בעלת זכויות בעיזבון.

 

הספר כולל בחובו רעיונות וחידושים נוספים, כגון: הצעה לפיה הוראות המצווה בעניינים שאינם רכושיים (בענין סדרי הלוויה, קבורה וכד') תהיינה בנות תוקף אופרטיבי מחייב והצעה לפיה יש להגדיר בחוק מהי צוואה ומה יהא תוכנה. כמו כן המחבר מחדש בביקורת הסדרים המוצעים בענייני הורות טכנולוגית.

 

המחבר, ששמו הולך לפניו בתחום זה ומרצה לדיני ירושה במכללה האקדמית נתניה ובאוניברסיטת בר אילן, נחשב ל"אורים ותומים" בתחום, ובספרו הוא תורם מניסיונו הרב ושופך אור חדש על דיני הירושה והרפורמה המוצעת בהם.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון