הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין מברכת את כונס הנכסים הרשמי על קידום היוזמה שלה להפניית אלפי תיקי פשיטת רגל לטיפול עורכי דין

30.04.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

לשכת עורכי הדין מברכת על את כונס הנכסים הרשמי על קידום היוזמה של ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, ועוה"ד אבנר כהן וארז חבר, יו"ר משותפים של ועדת פירוק ושיקום חברות בלשכה, להעברת אלפי תיקי פשיטת רגל לטיפולם של עורכי דין.

יוזמה זו של ראש הלשכה ושל עו"ד כהן גובשה במהלך השנה וחצי האחרונות מול הכנ"ר במגמה להגדיל את מספר עורכי הדין, שיעבדו מול הכנ"ר, בטיפול בתיקי פשיטת רגל קיימים. ראש הלשכה העלה נושא זה בפני הכנ"ר מספר חודשים טרם היבחרו בקיץ האחרון, וזאת לאור תפיסתו, שעבודתו של משרד הכנ"ר עם מספר מצומצם של משרדי עורכי דין בלבד אינה נכונה. יוזמה זו דומה לפעילות הלשכה בחודשים האחרונים בהתאם לדרישתו של ראש הלשכה להסדיר את נושא מינוי בעלי התפקידים בשכר על ידי בתי המשפט באורח שוויוני. במסגרת שיתוף הפעולה עם הכנ"ר לקידום הפרויקט תתקיים השתלמות לעורכי הדין במכון ההשתלמות של הלשכה בשיתוף שופטים מהתחום, מרצים מטעם הכנ"ר ועורכי דין מובילים בתחום.

 

במסגרת הפרויקט המשותף גובש נוהל בעצה אחת עם לשכת עורכי הדין, שנועד להסדיר כללים וקריטריונים למינוי  מנהלים מיוחדים בתיקי פשיטת רגל, המצויים בכל אחד ממחוזות הכנ"ר, לקידום הליכים, על מנת להביאם לכלל סיום. המנהלים המיוחדים יקבלו, בין היתר, סמכויות חקירה, ויגבשו המלצה באשר להמשך ההליך לקראת הדיון באסיפות הנושים ו/או בבית המשפט.

 

המנהלים המיוחדים יתמנו מתוך מאגר עורכי דין צעירים, שיוקם ויתנהל בכל אחד ממחוזות אגף הכנ"ר על פי קריטריונים מצטברים: ותק של שנתיים לפחות בעריכת דין, השתלמות מיוחדת בדיני פשיטת הרגל, ופרקטיקה בהליכים אלה מטעם הלשכה במסגרת המכון להשתלמות עורכי דין, מעבר מבחן בכתב בסיום ההשתלמות וביטוח אחריות מקצועית בתוקף.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון