הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין יוזמת הצעת חוק לביטול עונשי מאסר בעבירות רשלנות

30.04.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

ראש הלשכה: "שום תועלת לא תצמח מהשמת אדם נורמטיבי שעבר עבירת רשלנות מאחורי סורג ובריח".

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין החליט אתמול, 29.4.08, לאמץ את יוזמת ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, ולתמוך בקידומה של הצעת חוק לביטול עונשי מאסר בגין עבירות הרשלנות בעקבות תאונות דרכים, תאונות עבודה וכו'.

 

ראש הלשכה ציין בפתח הדיון בנושא, כי "גישת ההרתעה כמרכיב מרכזי בענישה בעבירות של גרימת מוות ברשלנות הנה שגויה ואנכרוניסטית. על הענישה להביא תועלת לחברה, לקורבן או לסביבתו ולעבריין המורשע. שום תועלת מסוג זה לא תצמח מהשמת אדם נורמטיבי משך זמן ממושך מאחורי סורג ובריח. רגש הנקמה המוצדק של משפחות הקורבנות אינו הגורם הדומיננטי בקביעת מרכיב הענישה".

 

ראש הלשכה הוסיף, כי בקש בראשית הקדנציה ליזום תיקון לחוק בנושא, והדגיש, כי נוסף לכך יפעל ליזום הצעת חוק נוספת, באופן שניתן יהיה להטיל על מורשעים בעבירות גרם מוות ברשלנות עונש של עבודות שירות למשך זמן רב יותר מהנהוג היום, בתוספת מגבלות נוספות על חייהם הנורמטיביים, ובכלל זה מעצר בית, שלילת רישיון למשך תקופה ארוכה, פעילות למשך זמן ממושך עבור הקהילה בנושאים של תאונות דרכים וכיוצא בזה, אולם, ללא מאסר בפועל, שהנו חסר תכלית בנסיבות אלה. מאסר בפועל נועד לעבריינים נושאי מחשבה פלילית ולא למורשעים בעבירות רשלנות".

 

בנוסף לכך, על פי הצעתו של ראש הלשכה, הוקמה ועדה מיוחדת בלשכה, בראשותו של עו"ד שמעון מזרחי, אשר תעסוק במאבק בתאונות הדרכים.

 

במהלך הישיבה הציג עו"ד אילן סופר מוועדת החקיקה בפורום הפלילי של הלשכה את הצעת החוק,שגיבש על פי הנחיית ראש הלשכה לתיקון חוק העונשין(תיקון מס' 98)(ביטול עונשי מאסר בגין עבירות רשלנות) התשס"ח-2008, לפיה יוספו אחרי סעיף 21 (ב) לחוק סעיף 21 (ג) הקובע, כי לא יידון אדם למאסר בפועל אלא אם כן הוכחה מחשבה פלילית. כמו כן, הוסף סעיף 21(ד), הקובע, כי אין באמור בסעיף כדי למנוע הטלת מאסר בפועל בעבודת שירות, או כדי למנוע הטלת מאסר בפועל על נידון המסרב לשאת את עונש המאסר בעבודת שירות.

 

בדברי ההסבר להצעה נאמר, כי תכליתו של הדין העונשי להתמודד עם התופעות החברתיות השליליות והמסוכנות ביותר, אשר אין דרך יעילה אחרת להתמודד עימן, ולפיכך מתבקש, שהאחריות הפלילית תהיה מושתתת ככלל על מחשבה פלילית, בעוד אחריות פלילית על בסיס משטר של רשלנות תהווה חריג בלבד. עוד נאמר, כי ביטול עונשי מאסר בגין עבירות רשלנות מתחייב גם נוכח מאפייני העבריין הרשלן, אשר אינו נושא אשם מוסרי, וזאת בניגוד לזולתו הפועל תוך מחשבה פלילית. העבריין הרשלן לא בחר במודע להתנהג באופן המסכן אינטרס חברתי מוגן, וקיימת הנחה, כי היה נמנע מהתנהגותו המסוכנת לו היה מודע לסכנה, ולפיכך אין צורך בעונשי מאסר מאחורי סורג ובריח בכדי להבטיח הרתעה אישית ומניעת ביצוע העבירה בעתיד.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון