הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין: "אין מקום לקבוע כלל אתי מיוחד בנושא אי תשלום שעות נוספות לעורכי דין שכירים"

29.04.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הועד המרכזי החליט שלא לאמץ את הצעת ההחלטה של ראש הלשכה למעט העמדה, לפיה אין לקבוע כלל אתי מיוחד בנושא.

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין החליט היום, 29.4.08, על פי הצעתו של ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, כי אין מקום לקבוע כלל אתי מיוחד בנושא אי תשלום שעות נוספות לעורכי דין שכירים אלא יש לבחון כל מקרה לגופו במסגרת דיני האתיקה הקיימים.

 

ראש הלשכה העלה את הנושא להמשך דיון, שהחל בישיבת הועד המרכזי ביום 18.3.08 בישיבה, והעלה הצעת ההחלטה, לפיה עורך דין שכיר זכאי לקבלת גמול בעד שעות נוספות, בכפוף להוראות הדין, המבחינות בין משרה רגילה ל"משרת אמון". קביעת היותה של משרה "משרת אמון" במקצוע עריכת הדין נעשית על-פי ההגדרות והמבחנים, הקיימים כיום בדין.

 

עוד הציע ראש הלשכה להמליץ, כי במקרים בהם עורך דין אינו מועסק ב"משרת אמון", ישולם לו שכר עבור שעות נוספות בהתאם להסדר של "שעות נוספות גלובליות", וכי הנטל להוכיח את המצב המשפטי במקרה של מחלוקת מוטל לפתחו של המעסיק. בנוסף, הציע כאמור, כי אין מקום לקבוע כלל אתי מיוחד בהקשר זה, אלא יש לבחון כל מקרה לגופו במסגרת דיני האתיקה הקיימים.

 

הועד המרכזי החליט שלא לאמץ את הצעת ההחלטה של ראש הלשכה למעט העמדה, לפיה אין לקבוע כלל אתי מיוחד בנושא.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון