הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין מתנגדת בתוקף להצעת החוק להרחבת סמכות השיפוט של בתי הדין הרבניים

16.04.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הלשכה קוראת להקמת ועדה ציבורית שתבחן את סמכויות בתי המשפט ובתי הדין הדתיים.

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין החליט היום, 15.4.08, ברוב דעות, לאמץ את עמדתו של ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, לפיה יש להתנגד להצעת החוק בעניין חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (בוררות וסמכות שיפוט בהסכמה), התשס"ו – 2006, שמטרתה להרחיב את סמכות שיפוט בתי הדין על ידי מתן סמכות שיפוט כוללת ו/או על ידי מתן סמכות שיפוט כבורר.

 

הועד המרכזי אף אישר פה אחד את עמדתו של ראש הלשכה, לפיה בשל הרגישות הציבורית המיוחדת בענייני דת ומדינה, לנוכח היחסים בין חילוניים לדתיים ולאור הטענות המועלות כנגד פגיעה אפשרית בזכויות נשים, מן הראוי שכל שינוי מהותי בנושא זה ייעשה באורח מאוזן, לאחר דיון ציבורי משמעותי ובהסכמה רחבה ככל האפשר.

 

יו"ר פורום המשפחה של הלשכה, עו"ד אבנר זינגר, ציין כי התיקון לחוק – אם יתקבל – יגרום לרעידת אדמה ולזעזוע חריף של יסודות המשפט וסדרי השלטון הנהוגים בישראל. לדבריו, בנוסף לערכאות השיפוט הקיימות בישראל תקום עתה ערכאת שיפוט חדשה ומקבילה, היא בתי הדין הרבניים, שיהיו להם סמכויות שיפוט רחבות יותר מאלה הקיימות היום לכל בתי המשפט האחרים. התוצאה עלולה להיות הכפפה של יותר תושבים במדינה במספר מקרים רב יותר לדין תורה, וזאת גם במסגרת סכסוכים אזרחיים רגילים.

 

הצעתו של ראש הלשכה, אשר התקבלה על ידי הועד המרכזי כללה גם את הקריאה להקמתה של ועדה ציבורית, אשר תעסוק בסוגיה הרחבה של סמכויות בתי המשפט ובתי הדין הדתיים, גם מתוך כוונה לבטל את "מרוץ הסמכויות" ואת מערך הסמכויות  המקבילות, הקיים כיום בדין הישראלי.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון