הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין מתנגדת למחיקת העתירה נגד החוק להארכת המעצר בוידיאו קונפרנס

10.04.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הלשכה: אפילו הפיילוט פוגע בזכויות יסוד בסיסיות.

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין החליט אתמול, 8.4.08, שלא להסכים להמלצת בג"צ למחוק את העתירה, שהגישה הלשכה בפברואר 2007 נגד החוק להארכת המעצר בוידיאו קונפרנס.

 

שופטי בג"צ, אילה פרוקציה, סלים ג'ובראן, ומנחם אלון, הביעו דעתם בדיון שהתקיים בעתירה, כי על אף שיש טעם בטענות המשפטיות אשר הועלו בה, מדובר לעת הזו בהסדר זמני. עוד הובהר, כי קיים צורך להמתין עד לפרסומו של דו"ח מסכם, אשר יציג את הממצאים בדבר אפקטיביות הכלי להארכת המעצר, במסגרת פיילוט שנערך בבית המעצר באבו כביר. בנסיבות אלה המליצו שופטי ההרכב, כי העתירה תימחק בשלב זה, וכי עתירה חדשה תוגש בבוא היום עם קבלת ההחלטה בדבר עתידו של החוק המתוקן.

 

במהלך הדיון שהתקיים בועד המרכזי, הועלתה טענה כי גם אם ייפתרו הקשיים הטכניים בדבר התקשורת בין עורך הדין לעצור, הלשכה מתנגדת עקרונית לכלי זה. עוד נאמר, כי הסכמתו של העצור להליך זה אינה מעידה על הסכמה חופשית מרצון, ואין בה להפוך את הכלי לכלי מידתי. אשר לעריכת הפיילוט, צוין, בין היתר, כי מביאים עצורים מבתי מעצר אחרים לצורך מימושו (נדרשת הסכמת העצור להשתתף בו), וכי אם מחילים את הכלי על מספר מצומצם של עצורים, הרי שאין בכך כדי להצביע על כלל ההשלכות של החוק. כמו כן, הודגש החשש, כי מרגע שהוחלט על עריכת פיילוט, הרי שסביר שנסללת הדרך להסדר של קבע. מעל לכל – זכויותיהם החוקתיות של המשתתפים בפיילוט מופרות, ועקרון בסיסי זה בשיטת המשפט בישראל לא ישתנה או יתגמש לנוכח תוצאות טכניות כאלה או אחרות של תקופה ניסיונית.

 

הועד המרכזי של הלשכה החליט כאמור לא להסכים למחיקת העתירה, ולהדגיש בפני בג"צ את עמדתו העקרונית, לפיה החוק מנוגד לעיקרון היסוד שאין דנים אדם שלא בפניו. לדעת הלשכה, שלילת זכותו של החשוד להיות נוכח בדיון, הינה שלילת הזכות לקיום הליך הוגן ויש בה כדי לפגוע שלא כדין בזכות לחירות. נוכחות וירטואלית בדיון באמצעות וידיאו פוגעת באיכות ההליך, הן בשל הפגיעה באיכות הייצוג והן בשל שלילת יכולתו של השופט להתרשם באופן בלתי אמצעי מהחשוד, שעניינו נדון בפניו.

 

את הלשכה מייצגים בעתירה עוה"ד אביגדור פלדמן ומירי הרט.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון