הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין החליטה לשנות את מתכונת טקס ההסמכה

10.04.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין החליט לשנות את מתכונתו של טקס ההסמכה לעורכי הדין החדשים.

הועד המרכזי קיבל ברוב דעות את המלצות הצוות, שהוקם לבחינת הנושא, בראשותו של ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון ובהשתתפות המשנה לראש הלשכה, עו"ד ד"ר משה וינברג, עו"ד אורן פרסקי, עו"ד אבישי ספיר, עו"ד אודי ברעם ועו"ד ינון הימן .

 

על פי החלטת הועד המרכזי, טקסי ההסמכה יערכו כולם בירושלים בבנייני האומה. הטקס יפוצל לשני חלקים ויכלול טקס מרכזי וטקס בנפרד של כל אחד מהמחוזות. במהלך הטקס המרכזי יישמעו קטעי נגינה, יינשאו נאומים מפי ראש הלשכה, יו"ר ועדת ההתמחות, נציג המוסמכים ואורח הכבוד, ותיערך השבעה וחלוקת תעודות למצטיינים על ידי ראש הלשכה ואורח הכבוד. בטקסים המחוזיים ישא יו"ר ועד המחוז דברי ברכה, ויתקיים טקס ענידת הסיכות וחלוקת תעודות על ידי יו"ר ועד המחוז באופן מכובד ואישי, תוך צילום המוסמכים בעת קבלת התעודות.

 

ראש הלשכה בקש להדגיש, כי גם בימים של צירוף המוני למקצוע, צריכה הלשכה להפגין, ככל יכולתה, רגישות מיוחדת לחשיבותו של רגע קבלת הרישיון בחייו של כל מוסמך. ברוח זו בוצעו שינויים בטקס, ונעשה ניסיון לקצרו ולשוות לו אופי אישי, מאורגן ומכובד, ככל שניתן.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון