הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין תצטרף להליך נוסף בענין חסינות עורך דין מפני תביעת לשון הרע בגין התבטאויות בדיון משפטי

10.04.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין החליט היום, 8.4.08, להצטרף לבקשת רשות ערעור, שהגיש עורך דין לבית המשפט העליון על החלטת בית המשפט המחוזי, לפיה התבטאותו כנגד עורך הדין של הצד שכנגד במהלך דיון משפטי אינה חוסה תחת החסינות הקבועה בחוק איסור לשון הרע.

הועד המרכזי חזר על עמדתו בנושא, לפיה החסינות הקבועה בסעיף 13(5) לחוק איסור לשון הרע הינה חסינות מוחלטת. הלשכה סבורה, שפרסום על ידי בא כוחו של בעל דין, אשר נעשה תוך כדי דיון שיפוטי לא ישמש עילה למשפט פלילי או אזרחי כנגדו. זאת, מהטעם שיש לאפשר לעורך דין להתבטא בחופשיות במהלך הדיון ולנהל את המשפט לטובת לקוחו ללא חשש מהליכים משפטיים נלווים. כמו כן, נקבע בהחלטה, כי התנהלות חריגה של בא כוח במהלך דיון משפטי יכול שתטופל על פי הדין באמצעות דיני ביזיון בית המשפט ובמסגרת ההליכים המשמעתיים על פי חוק לשכת עורכי הדין. כאמור, ההחלטה דוחה אפשרות לעשות שימוש בדיני איסור לשון הרע כנגד התבטאויות במהלך דיונים משפטיים.

 

החלטת הלשכה התקבלה בעקבות שני הליכים, הנדונים בבית המשפט בסוגיה זו. האחד, שאליו הצטרפה הלשכה זה מכבר, הוא הליך ערעורו של עו"ד נתן רסקין כנגד חיובו בפיצוי בגין לשון הרע בעקבות התבטאות, שנאמרה במהלך ישיבת בוררות. ההליך השני הוא הליך ערעור, שהגיש עו"ד נפתלי קפשוק לבית המשפט המחוזי מחוז מרכז על פסק דין של בית משפט השלום בראשון לציון. לאחר הגשת עמדת הלשכה בהליך זה קבע בית המשפט בהסכמת הצדדים, שחילופי הדברים באולם בית המשפט לא התאימו לסנקציה בגין איסור לשון הרע. בהליך הנוכחי, מדובר בתביעה, שהגיש עו"ד עודד גיל נגד עו"ד פואד חיר בעקבות התבטאות שהתבטא כלפיו בדיון בבית הדין לעבודה. בית משפט השלום דחה את התביעה נגד עו"ד חיר, וקבע כי מדובר בחסינות מוחלטת, אולם בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור וקבע, כי החסינות הינה יחסית, שעה שהדברים האמורים בפרסום הינם שלוחי רסן שהוטחו בזדון וברשעות לשמם.

 

הלשכה מיוצגת בהליכים אלה על ידי עו"ד אמיר רוזנברג.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון