הודעות דוברות הלשכה

מרכז ההשמה של לשכת עורכי הדין הפנה כ-100 עורכי דין מועמדים מהמגזר הערבי למכרזים בשירות המדינה

08.04.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הלשכה תבדוק ותעקוב אחר השמתם של המועמדים במשרות המוצעות בהתאם למדיניות הממשלה.

במסגרת שיתוף הפעולה שהוסכם בין ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, למנכ"ל משרד המשפטים, עו"ד משה שילה, ונציב שירות המדינה, עו"ד שמואל הולנדר, להגברת הנגישות של מועמדים מקרב אוכלוסיות מועדפות – ערבים, אתיופים, ובעלי מוגבלויות (לנוכח המספרים באוכלוסיה מדובר ככלל בעיקר בבני מיעוטים, ודאי במציאות של עולם המשפט) - להתמחות ולעריכת דין בשירות הציבורי, הפנה לאחרונה מרכז ההשמה של הלשכה כ-100 מועמדים מהמגזר הערבי למכרזים למשרות בשירות המדינה.

 

על פי החלטת הממשלה, לפחות 10% מעובדי המדינה יהיו מבני האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית עד סוף שנת 2012. במסגרת ההחלטה, חויבו כל אחד ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך לגבש, בתיאום עם נציבות שירות המדינה, תכנית עבודה חמש-שנתית לקידום ייצוגם ההולם של בני אוכלוסיות אלה, שבמסגרתה ייקבע לגבי כל משרד ממשלתי או יחידת סמך בנפרד מהי מכסת העובדים מקרב אוכלוסיות אלה שהוא אמור לקלוט בתקופה האמורה. כמו כן, התקבלו שתי החלטות ממשלה, כאשר האחת, קבעה הקצאת 20% מכל המשרות החדשות לבני מיעוטים, והשניה, העלתה את דרישת ההקצאה ל-30%, לאחר שהראשונה לא יושמה.

 

בהתאם להחלטות אלה החל לפעול צוות ממשלתי, שמטרתו להסיר חסמים לקליטת בני אוכלוסיה הערבית בשירות המדינה בראשות מנכ"ל משרד המשפטים, עו"ד שילה. משרד המשפטים מוביל את הפעילות לאיוש משרות של בני האוכלוסייה הערבית בשירות המדינה (כך למשל, מספר המתמחים במשרד המשפטים מקבוצות של העדפה מתקנת יעמוד כבר השנה על למעלה מ-10%).

 

על פי הסיכום כאמור, לשכת עורכי הדין תהווה צינור מרכזי להעברת מידע בין המשרדים לבין אוכלוסיות בני המיעוטים. צוות שהוקם בלשכה לקידום הנושא בראשות עו"ד רון גזית, מ"מ ראש הלשכה, וחברים בו עו"ד חאלד חוסני זועבי, יו"ר ועד מחוז הצפון של הלשכה, ועו"ד ד"ר משה וינברג, המשנה לראש הלשכה, יקבל מידע בדבר פרסום מכרזים בשירות הציבורי (הן טרם הוצאתם והן לאחר הוצאתם), והלשכה תפיץ את המידע לאוכלוסיות הרלוונטיות. זאת, על מנת להגביר את חשיפתן למכרזים וכדי לעודד את הגשת המועמדויות. יודגש, כי הלשכה תפנה לבני מיעוטים, על מנת שיגישו מועמדויות גם למשרות שאינן ייעודיות. לצורך עניין זה, תועבר ללשכה פריסה מפורטת של מבנה השירות הציבורי ושל סוגי המשרות הקיימות בו, וכן נתוני ההעסקה אקטואליים. כמו כן, הנציבות תעמוד בקשר עם הלשכה, ותסייע בנושא יריד התעסוקה בלשכה בשיתוף עם מערך ההשמה של הלשכה.

 

בעקבות הסיכום הועברו לאחרונה לצוות שהוקם בלשכה מכרזים למשרות בשירות המדינה, ביניהם משרה של מרכז בכיר (מחקרים, מעקבים וסקרים) באגף בחינות ומכרזים בירושלים, עוזר/ת ראשי בלשכת היועץ המשפטי בנציבות שירות המדינה בירושלים, עוזר/ת ראשי (תביעה) באגף תביעות וחקירות משמעת בנציבות שירות המדינה בירושלים, ועוזר/ת משפטי בבית הדין למשמעת בנציבות שירות המדינה בירושלים, חוקר (משמעת) באגף לחקירות משמעת בנציבות שירות המדינה בירושלים.

 

כאמור, הפנה מרכז ההשמה של הלשכה כ-100 מועמדים מהמגזר הערבי למכרזים אלה. הלשכה תעקוב ותבדוק השמתם של המועמדים במשרות המוצעות בהתאם למדיניות הממשלה.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון