הודעות דוברות הלשכה

התקבלה עמדת לשכת עורכי הדין: חוק הלוביסטים שאושר במליאת הכנסת לא יחול עליה, על עובדיה ועל מתנדביה

02.04.2008

שמרית רגב - דוברת הלשכה

חוק הלוביסטים, שאושר היום, 2.4.08, במליאת הכנסת לא יחול על לשכת עורכי הדין, על עובדיה ועל מתנדביה.

עמדת הלשכה בענין זה התקבלה בדיונים, שנערכו בועדת הכנסת, בהם טענו נציגי הלשכה, כי לשכת עורכי הדין הינה ארגון ציבורי סטטוטורי, הפועל ליישומן של מטרות ציבוריות בעולם המשפט והחברה בישראל, וכי הלשכה איננה מייצגת לקוח רנטבילי, ומיותר לציין, שאינה פועלת למטרות רווח. פעילות הלשכה בגוף המחוקק הינה הכרחית למימוש תפקידה הציבורי. לפיכך, התקבלה כאמור עמדת הלשכה, כי יש לנסח את החוק, באופן שיגן על הלשכה כגוף סטטוטורי בעל ייחוד מפורש. 

 

כמו כן, התקבלת עמדת הלשכה בנוגע לעורכי דין המייצגים לקוחות בכנסת לעיתים רחוקות, או באופן אקראי או באופן חד פעמי. עורך דין, המייצג לקוח כאמור לעיל, יקבל היתר כניסה חד פעמי, בדומה לקיים היום, אלא אם ייווכח שהינו מופיע בשם לקוח בשכיחות גבוהה יותר ואז יהיה עליו לבקש היתר קבוע והחוק יחול עליו. עוד נקבע בחוק, שעל ההיתר החד פעמי, שיימסר לעורך הדין יפורסם שם הלקוח אותו הוא מייצג.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון