הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין מקדמת תיקון לחוק עידוד השקעות הון: "ייצוג הולם למגזר הערבי בדירקטוריונים של חברות הנתמכות על ידי המדינה

26.03.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

מטרת ההצעה לתקן את האפלייה המתמשכת של האוכלוסייה הערבית, על ידי הבטחת ייצוג הולם לאוכלוסיה זו בדירקטוריונים של מפעלי תעשייה, הנתמכים על ידי המדינה באמצעות מענקי השקעה והקלות במסים.

לשכת עורכי הדין פנתה לחה"כ פרופ' מנחם בן ששון, יו"ר ועדת החוקה של הכנסת, לקדם את הצעת החוק שיזמה, על פי החלטת הועד המרכזי, לפעול לייצוג הולם של המגזר הערבי בדירקטוריונים של חברות ציבוריות.

 

המדובר בהצעה לתיקון לחוק עידוד השקעות הון (הבטחת ייצוג הולם למגזר הלא היהודי (ערבי, בדואי, דרוזי, צרקסי)), שעל פיו מסייעת המדינה למשקיעים במפעלי תעשיה באמצעות מענקי השקעה והקלות במיסים על פירות ההשקעה, במטרה לעודד יוזמה כלכלית והשקעות הון חוץ והון מקומי. הצעת החוק מוסיפה לסעיף 19 לחוק (סעיף הקובע קרטיריונים כללים למתן תמיכה ע"י המדינה למפעלי תעשייה) את סעיף קטן א', לפיו שר התעשיה, המסחר והתעסוקה, באישור ועדת החוקה של הכנסת, יקבע תנאים, אשר יבטיחו ביטוי הולם לייצוגם של בני האוכלוסיה הערבית, לרבות הבדואית, הדרוזית והצ'רקסית.

 

חה"כ בן ששון נענה לפניית הלשכה והגיש את הצעת החוק. כעת, פנתה הלשכה לחה"כ בן ששון בבקשה להעלות את ההצעה בפני ועדת שרים לענייני חקיקה ולקריאה טרומית במושב הבא. חה"כ בן ששון נענה לפנייה, והודיע כי בכוונתו לקדם את ההצעה במושב הבא של הכנסת, ולהעבירה לאישור ועדת שרים ולקריאה טרומית.

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון: "הלשכה רואה חובה ציבורית לפעול למיגור כל ביטויי האפליה בחברה הישראלית. ההצעה הנוכחית, שיזמה הלשכה באה לתקן את האפליה השיטתית וארוכת השנים של המגזר הלא יהודי תוך שימוש בכלי העדפה המתקנת להבטחת ייצוג הולם של אוכלוסיה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית, בדירקטוריונים של מפעלי תעשיה, כתנאי למתן מענקים והטבות מס.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון