הודעות דוברות הלשכה

ראש לשכת עורכי הדין למנכ"ל משרד המשפטים ולנציב שירות המדינה: "הלשכה תסייע בהגברת הנגישות של מועמדים מקרב בני אוכלוסיות מועדפות להתמחות ולעריכת דין במגזר הציבורי"

18.03.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

משרד המשפטים מקצה כ-30% מהמשרות החדשות למועמדים מהמגזר הערבי.

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד יורי גיא-רון, ומ"מ ראש הלשכה, עו"ד רון גזית, נפגשו לאחרונה עם מנכ"ל משרד המשפטים, עו"ד משה שילה, וכן עם נציב שירות המדינה, עו"ד שמואל הולנדר, וסוכם, כי הלשכה תסייע למשרדי הממשלה בהגברת הנגישות של מועמדים מקרב אוכלוסיות מועדפות – ערבים, אתיופים, ובעלי מוגבלויות (לנוכח המספרים באוכלוסיה מדובר ככלל בעיקר בבני מיעוטים, ודאי במציאות של עולם המשפט) – להתמחות ולעריכת דין במגזר הציבורי.

 

על פי החלטת הממשלה, לפחות 10% מעובדי המדינה יהיו מבני האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית עד סוף שנת 2012. במסגרת ההחלטה, חויבו כל אחד ממשרדי הממשלה ויחידות הסמך לגבש, בתיאום עם נציבות שירות המדינה, תכנית עבודה חמש-שנתית לקידום ייצוגם ההולם של בני אוכלוסיות אלה, שבמסגרתה ייקבע לגבי כל משרד ממשלתי או יחידת סמך בנפרד מהי מכסת העובדים מקרב אוכלוסיות אלה שהוא אמור לקלוט בתקופה האמורה. כמו כן, התקבלו שתי החלטות ממשלה, כאשר האחת, קבעה הקצאת 20% מכל המשרות החדשות לבני מיעוטים, והשניה, העלתה את דרישת ההקצאה ל-30%, לאחר שהראשונה לא יושמה.

 

בהתאם להחלטות אלה החל לפעול צוות ממשלתי, שמטרתו להסיר חסמים לקליטת בני האוכלוסיה הערבית בשירות המדינה בראשות מנכ"ל משרד המשפטים, עו"ד שילה. משרד המשפטים מוביל את הפעילות לאיוש משרות של בני האוכלוסייה הערבית בשירות המדינה (כך למשל, מספר המתמחים במשרד המשפטים מקבוצות של העדפה מתקנת יעמוד כבר השנה על למעלה מ-10%).

 

על פי הסיכום עם מנכ"ל משרד המשפטים ועם נציב שירות המדינה, תהווה לשכת עורכי הדין צינור מרכזי להעברת מידע בין המשרדים לבין אוכלוסיות בני המיעוטים. צוות שהוקם בלשכה לקידום הנושא בראשות עו"ד רון גזית יקבל מידע בדבר פרסום מכרזים בשירות הציבורי (הן טרם הוצאתם והן לאחר הוצאתם), והלשכה תפיץ את המידע לאוכלוסיות הרלוונטיות. זאת, על מנת להגביר את חשיפתן למכרזים וכדי לעודד את הגשת המועמדויות. יודגש, כי הלשכה תפנה לבני מיעוטים, על מנת שיגישו מועמדויות גם למשרות שאינן ייעודיות. לצורך עניין זה, תועבר ללשכה פריסה מפורטת של מבנה השירות הציבורי ושל סוגי המשרות הקיימות בו, וכן נתוני ההעסקה אקטואליים. כמו כן, הנציבות תעמוד בקשר עם הלשכה, ותסייע בנושא יריד התעסוקה בלשכה בשיתוף עם מערך ההשמה של הלשכה.

 

ראש הלשכה הדגיש בפגישה, שנערכה עם נציב שירות המדינה, כי לאור הקשיים אשר בהם נתון מקצוע עריכת הדין היום, יש להעניק עדיפות להעסקת משפטנים גם בנציבות שירות המדינה. בתגובה, ציין נציב שירות המדינה, כי המגמה היא להרחיב את השימוש בדרישת ההשכלה המשפטית כתנאי חליפי במסגרת תנאי ההעסקה במכרזים בשירות המדינה במשרות שאינן משפטיות (כגון, משרות ניהוליות).

 

בנוסף, הודיע נציב שירות המדינה, כי הוא אינו רואה בעיה עקרונית בהתנדבות עורכי דין מהשירות הציבורי במסגרת ועדות הלשכה, בכפוף לבדיקת ניגוד עניינים ברמה הפרטנית, ולהוציא מספר בעלי תפקידים מסוימים. הנציב אף הודיע, כי הוא רואה באורח חיובי התנדבות של עורכי דין משירות המדינה במסגרת תכנית "שכר מצווה" של הלשכה לסיוע ולייצוג משפטי למעוטי אמצעים (פרו בונו). בהקשר זה, בקש הנציב, כי תנוסח תכנית לבדיקת חסמים ומכשולים, במסגרתה יוכן מדרג של פעילויות התנדבותיות והיקף ההתנדבות האפשרית יותאם לאופי התפקיד בשירות הציבורי.

 

ראש הלשכה, אשר הודיע בעבר, כי אחת ממטרותיו העיקריות בקדנציה הנוכחית הינה לפעול לאיתור משרות למתמחים ולעורכי דין במגזר הציבורי, ציין כי הלשכה תפעל ליידע את הגורמים הרלוונטיים, יו"ר ועדי מחוזות ויו"ר ארגונים נוספים על קיומם של מכרזים בשירות הציבורי. זאת, על מנת שמועמדים רבים ככל האפשר מקרב אותן אוכלוסיות יוכלו לגשת אליהם במועד. "הלשכה בראשותי תפעל לאיתור משרות נוספות במגזר הציבורי למתמחים ולעורכי דין. כמו כן, יושם דגש מיוחד להרחבת שילובם של אוכלוסיות מסוימות, ובכללם בני מיעוטים, אשר נגישותם למשרות במגזר הציבורי היתה עד כה מוגבלת יחסית. הצוות המיוחד, שהוקם בלשכה לצורך זה, בראשותם של עו"ד רון גזית (יו"ר), עו"ד חאלד חוסני זועבי (מ"מ משותף), ועו"ד ד"ר משה ויינברג (מ"מ משותף), יחל מעתה לפעול במרץ ליישום מואץ של מטרות אלה".

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון