הודעות דוברות הלשכה

שווק פוליסת ביטוח חובה תוך חיוב בהשתתפות עצמית לרכב דו גלגלי בלבד - ועדת הכלכלה של הכנסת קיבלה את עמדת לשכת עורכי הדין

05.03.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

ועדת הכלכלה של הכנסת בראשות חה"כ גלעד ארדן אישרה ביום 3.3.08, את הצעת החוק המאפשרת לחברות ביטוח לשווק פוליסות ביטוח חובה הכוללות סעיף השתתפות עצמית לרכב דו גלגלי בלבד ולא על כל כלי הרכב, כפי שהוצע בהצעה המקורית. ההצעה אושרה כהוראת שעה למשך 4 שנים.

בכך התקבלה עמדת לשכת עורכי הדין באופן שההצעה לא תחול על כל כלי הרכב. נציגי הלשכה בדיונים היו עוה"ד דוד אורחן, אריאל פרויליך, דב לרר ועמוס ון-אמדן. נציגי הלשכה התנגדו להצעת החוק וטענו בדיוני הוועדה, כי סעיף השתתפות עצמית יקל על חברות הביטוח לפתות את הציבור לוותר על הטבת נזקיו בעת תאונת דרכים, תמורת הנחה זניחה בפרמיית הביטוח. אף ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, פנה בעניין זה ליו"ר הוועדה, חה"כ ארדן.

 

לדעת הלשכה, הצעת החוק מונעת מן הנפגע את הזכות לתבוע את דמי ההשתתפות העצמית, שנוכו ממנו מאת האשם בתאונה, ובכך עומדת הצעת החוק בסתירה לדיני הנזיקין הכלליים, ומרעה את מצב הנפגע במקרים מסוימים אף יותר ממצבו של מי שהיה חסר ביטוח כלל.

 

בנוסף, נפגעי תאונות דרכים הזכאים לפיצוי נמוך בגין נזקיהם לא יקבלו פיצוי בכלל עבור נזקי הגוף.  הפחתה זו הינה על חשבון זכות הנפגעים לקבל פיצוי ולממן את הטיפולים הרפואיים בגין נזקיהם.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון