הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין מתנגדת להצעת השר פרידמן להקים ועדת בחירה למינוי נשיאים וסגני נשיאים

06.03.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הלשכה תומכת בהצעתו הקודמת של השר להקים ועדת איתור.

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין החליט היום, 4.3.08, ברוב דעות להתנגד להצעת שר המשפטים, פרופ' דניאל פרידמן, להקים ועדת בחירה למינוי נשיאים וסגני נשיאים לבתי המשפט.

 

בכך אימץ הועד המרכזי את עמדת ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, לפיה הנהגתה של ועדת איתור, אשר תורכב ממנהל בתי המשפט, משופט שימונה על ידי שר המשפטים ומשופט שימונה על ידי נשיאת בית המשפט העליון, ואשר תביא המלצותיה בפני השר והנשיאה על פי הסמכות, המוקנית להם בחוק כיום, היא הפתרון הנכון והמאוזן לסוגיית מינוי הנשיאים וסגניהם במערכת המשפט.

 

הלשכה סבורה, שהצעה זו טובה מהקפאת המצב הקיים בדין כיום. הלשכה מתנגדת להצעה להנהיג ועדת בחירה לנשיאים ולסגני נשיאים, אשר אין בה כלל מעורבות של שר המשפטים ושל נשיאת בית המשפט העליון. הרעיון החדש של השר הנוכחי למנות ועדת בחירה לוקה לפחות בשני היבטים: האחד – הוא מפקיע סמכויות מידי נשיא בית המשפט העליון, מטרה שלשמה אינה ראויה, פוגמת בהיררכיה השיפוטית ומחלישה מאוד את הרשות השופטת ואת עצמאותה. השני – זהותם של חברי הועדה מעוררת מחלוקת ויש בה כדי לעורר בעיות מעשיות רבות. ביניהן: פוליטיזציה פנימית בקרב שופטי הערכאות השונות והגברת המעורבות הפוליטית החיצונית בבחירת בעלי תפקידים בכירים במערכת השפיטה. שאלות כמו מי ימנה את בתי המשפט ומה תהיינה מערכות היחסים בין נשיא ערכאה דלמטה ושופטיו לבין בית המשפט העליון, היושב בין היתר גם כערכאת ערעור על בעלי תפקידים אלה, מטילות חשש כבד על ההשלכות הפרסונליות והמהותיות, שתהיינה למהלך שכזה. לא מוצדק, וגם לא לגיטימי, לבצע מהלך מרחיק לכת כזה המוצע, כאשר רק לאחרונה הועלתה ע"י השר הצעה טובה יותר ופחות קיצונית. 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון