הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין תצטרף לערעור על החלטת השופטת דרורה פלפל

06.03.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין החליט היום, 4.3.08, להצטרף לערעור נגד החלטת השופטת דרורה פלפל, סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, לפיה ניתן לפסול עורך דין בתיק הנדון לפניה.

הועד המרכזי אימץ את עמדת ראש הלשכה, עו"ד יורי גיא-רון, לפיה על הלשכה להתערב בהליך בהיבטיו העקרוניים, וזאת מבלי לעסוק בעובדות העניין. מסקנתה של השופטת, אשר בא כוח התובעים בקש לפסלה מחשש למשוא פנים, לפיה "כפי שלבעל דין (ובד"כ לו ולא לעוה"ד) יש זכות לפסול שופט כדי שצדק ייעשה, כך נראה לי שלבית המשפט יש סמכות להחליט שדלתותיו יהיו סגורות בפני עו"ד כזה, ובעל הדין יוכל להתדיין במידה ויחליף את בא כוחו", היא מסקנה חריגה, בלתי ראויה ובלתי עניינית.

 

התנהגותו של עורך דין באולם יכולה להיבחן במשקפיים אתיות או במסגרת דיני זילות בית המשפט, אבל בשום פנים ואופן אין לשופטים סמכות לרמוז, להורות או לחסום ממש את אולמותיהם בפני עורך דין מסוים, למעט בנסיבות מצומצמות מאוד, המתחייבות מן הדין. עורך דין הוא קצין בית המשפט ונציג שלטון החוק, ולפיכך מן הראוי שהשופט הדן בתיק ינהג בכבודו, וכמובן שלא יעסוק בהגבלת עיסוקו ובהמלצות העסקה ללקוחותיו.

 

כמו כן, החליט הועד להעביר את נושא התנהלותו של עורך הדין במקרה הנוכחי לבחינת ועדת האתיקה של מחוז תל אביב, וכן לפנות בדבר החלטתה של השופטת פלפל לנציבת תלונות הציבור על שופטים.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון