הודעות דוברות הלשכה

עו"ד נחשון שוחט ממשרדו של עו"ד יאיר גולן מייצג בכבוד את לשכת עורכי הדין בדיוני ועדת החוקה של הכנסת

03.03.2008

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

עו"ד נחשון שוחט ממשרדו של עו"ד יאיר גולן, נציג הפורום הפלילי של לשכת עורכי הדין בכנסת, ייצג את הלשכה בדיוני ועדת החוקה של הכנסת לאחרונה.

עו"ד שוחט הציג עמדת הלשכה בדיונים בדבר הצעת החוק להחמרה בעונשים המוטלים על תוקפי קשישים, ואמר, כי צוות החקיקה של הפורום הפלילי שותף לדעה, לפיה יש לראות בחומרה יתרה אירועים של תקיפה אלימה כלפי קשישים, וכי קיימת הצדקה לאבחן לחומרא מעשי אלימות כלפי מי שמחמת גילם מתבקשים להתגונן ולפיכך חשופים לפגיעה. יחד עם זאת, הזהיר מפני ההצעות מרחיקות הלכת שהועלו להגבלת שיקול הדעת השיפוטי באמצעות קביעת עונשי חובה של עשר שנות מאסר בגין עבירה של תקיפה סתם ועשרים שנות מאסר בגין עבירה של תקיפה הגורמת חבלה של ממש, תוך הדגשה שמדובר בעבירות שתחולתן רחבה ביותר, המתייחסות גם למקרים מאוד מינוריים בנסיבותיהם. הפורום הפלילי של לשכת עורכי הדין הביע תמיכה בהצעת משרד המשפטים להשוואת העונש בגין עבירות תקיפה, חבלה ופציעה כלפי קשישים לעונש הקבוע בצד אותן עבירות, המבוצעות כלפי קטינים או חסרי ישע.

 

עו"ד שוחט הביע את עמדת הפורום הפלילי של הלשכה גם בדיונים בדבר הצעות חוק בעניין הרחבת ההגנה העצמית בסיטואציות של פריצה לבית מגורים ולבית עסק, ובענין דרכי ענישת עבריין חוזר.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון